Bản đồ quy hoạch

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH KHU KINH TẾ, KCN VÀ CÁC KHU DÂN CƯ PHỤC VỤ KCN

I. KHU KINH TẾ NAM PHÚ YÊN

qhsmall

Bản đồ quy hoạch chung xây dựng KKT Nam Phú Yên đến năm 2025

1. Khu Công Nghệ Cao

QH-04---Su-dung-dat-khu-CN-Caoo

Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu công nghệ cao - Khu kinh tế Nam Phú Yên

2. Khu Đô Thị Nam Tuy Hòa
KIẾN-TRÚC-CẢNH-QUAN-ĐÔ-THỊ-NAM-TUY-HÒAA

Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa - Khu kinh tế Nam Phú Yên

 

II. CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1. KCN Hòa Hiệp - Giai đoạn 2

KCN-HH2222

Bản đồ quy hoạch KCN Hòa Hiệp - Giai đoạn 2 - Khu kinh tế Nam Phú Yên

1. KCN Hòa Hiệp - Giai đoạn 1

HOA-HIEP-1-Model-copyyy

Quy hoạch chi tiết 1/2000 KCN Hòa Hiệp - Giai đoạn 1 - Khu kinh tế Nam Phú Yên

2. KCN An Phú

ANPHU-Model-copyyy
Quy hoạch chi tiết 1/2000 KCN An Phú

3. KCN Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 1
SONG-CAU-1-Model-copyyyyy
Quy hoạch chi tiết 1/2000 KCN Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 1
3. KCN Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 2
04- SU DUNG ĐAT DBSC 2
Quy hoạch chi tiết 1/2000 KCN Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 2

III. CÁC KHU DÂN CƯ PHỤC VỤ CÁC KCN:

1. Đồ án QHXD chi tiết khu dân cư KCN Hòa Hiệp:

SDĐ KHU DC PHUC VỤ KCN HHHHH

Quy hoạch chi tiết khu dân cư KCN Hòa Hiệp
2. Khu dân cư phục vụ KCN Đông Bắc Sông Cầu:
SDD -  KHU DC PHUC VỤ KCN ĐBSCCCC
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phục vụ KCN Đông Bắc Sông Cầu
3. Chỉnh trang nhóm nhà ở Tây Nam:
07--kien-truc-canh-quaN-khu-nha-o-Tay-Nam
Quy hoạch chi tiết Chỉnh trang khu nhóm nhà ở Tây Nam