Chủ Nhật, 10 20th

Last updateThu, 10 Oct 2019 2pm

    vi  english

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu

Chuyên mục: Văn bản QPPL Được đăng ngày 16 Tháng mười hai 2016 Nguyen Quyen
Lượt xem: 846

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu

Văn bản pháp quy về môi trường 2015

Chuyên mục: Văn bản QPPL Được đăng ngày 26 Tháng mười 2015 Nguyen Quyen
Lượt xem: 1220

                                                                       VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ MÔI TRƯỜNG

STT

Số hiệu văn bản

Tên Văn bản

Ngày ban hành

Hiệu lực thi hành

I

 

Luật

 

 

01

55/2014/QH 13

Luật Bảo vệ môi trường

23/6/2014

01/01/2015

II

 

Nghị định

 

 

01

80/2014/NĐ-CP

Quy định về thoát nước và xử lý nước thải

06/8/2014

01/01/2015

02

19/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

14/02/2015

01/04/2015

03

18/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

14/02/2015

01/04/2015

III

 

Thông tư

 

 

01

27/2015/TT-BTNMT

Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

29/5/2015

15/7/2015

02

26/2015/TT-BTNMT

Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

28/5/2015

15/7/2015

 Vui lòng xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (Luat bao ve moi truong 2014.pdf)Luat bao ve moi trương[ ]1038 kB
Download this file (ND 80-2014-NDCP- Thoat nuoc và xu ly nuoc thai.pdf)ND 80[ ]1842 kB
Download this file (Nghi dinh 18.2015.NĐ.CP quy dinh ve danh gia tac dong moi truong.pdf)Nghi dinh 18.2015[ ]1431 kB
Download this file (Nghi dinh 19.2015.ND.CP quy dinh mot so dieu cua luat BVMT.pdf)Nghi dinh 19.2015[ ]1867 kB
Download this file (Thong tu 26-2015 quy dinh ve de an bao ve moi truong.pdf)Thong tu 26.2015[ ]534 kB
Download this file (Thong tu_27_2015_TT-BTNMT.PDF)Thong tư 27.2015[ ]1034 kB

QĐ 55 - Về việc ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Văn bản QPPL Được đăng ngày 01 Tháng chín 2015 Nguyen Quyen
Lượt xem: 1317

Về việc ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Vui lòng xem flie đính kèm

Attachments:
Download this file (QĐ 55 giá nhà.pdf)QĐ 55 giá nhà.pdf[ ]280 kB