Chủ Nhật, 06 07th

Last updateWed, 03 Jun 2020 8am

    vi  english

Các bài viết

Dự án sản xuất Bao bì An Phú Qúy

Thông tin tóm tắt về dự án:
- Tên Chủ đầu tư: DNTN Anh Phú Quý
- Địa điểm đầu tư: KCN Hòa Hiệp.
- Mục tiêu, quy mô dự án: 200 tấn sản phẩm bao bì/năm.
-Vốn đầu tư đăng ký: 20 tỷ đồng
- Diện tích đất đăng ký: 8.000 - 10.000 m2
- Quy mô lao động: 50 lao động