Thứ bảy, 02 23rd

Last updateWed, 23 Jan 2019 7am

    vi  english

Các bài viết

Dự án chế biến hạt điều Nguyên Thông

Thông tin tóm tắt về dự án:
- Ngày cấp: tháng 7/2014
- Tên Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nguyên Thông
- Địa điểm đầu tư: KCN An Phú.
- Mục tiêu, quy mô: nhân hạt điều 1.300, Dầu điều 2.200 tấn sản phẩm /năm.
Vốn đầu tư đăng ký: 6 tỷ đồng
- Diện tích đất đăng ký: 4.709 m2
- Quy mô lao động: 310 lao động