Thứ bảy, 02 23rd

Last updateWed, 23 Jan 2019 7am

    vi  english

Các bài viết

Dự án chế biến hạt điều Bình An (8/2014)

Thông tin tóm tắt về dự án:
- Ngày cấp: tháng 8/2014
- Tên Chủ đầu tư: Công ty TNHH chế biến nông sản Bình An
- Địa điểm đầu tư: KCN An Phú.
- Mục tiêu, quy mô: 950 tấn sản phẩm /năm.
Vốn đầu tư đăng ký: 47,25 tỷ đồng
- Diện tích đất đăng ký: 15.000 m2
- Quy mô lao động: 500 lao động