Chủ Nhật, 06 07th

Last updateWed, 03 Jun 2020 8am

    vi  english

Các bài viết

Dự án sản xuất Viên nén gỗ Tam Đỉnh

Thông tin tóm tắt về dự án:
- Tên Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Đỉnh 
- Địa điểm đầu tư: KCN Đông Bắc Sông Cầu.
- Mục tiêu, quy mô dự án: 15.000 tấn sản phẩm/năm
-Vốn đầu tư đăng ký: 35 tỷ đồng
- Diện tích đất đăng ký: 33.600 m2
- Quy mô lao động: 70 lao động