Chủ Nhật, 06 07th

Last updateWed, 03 Jun 2020 8am

    vi  english

Các bài viết

Dự án nhà máy chế biến hạt điều Thịnh An Phú

Thông tin tóm tắt về dự án:
- Ngày cấp: tháng 10/2014
- Tên Chủ đầu tư: Công ty SX- TM Thịnh An Phú
- Địa điểm đầu tư: KCN An Phú.
- Mục tiêu, quy mô: nhân hạt điều 800 tấn sản phẩm /năm.
Vốn đầu tư đăng ký: 5,2 tỷ đồng
- Diện tích đất đăng ký: 6.069,3 m2
- Quy mô lao động: 90 lao động