Chủ Nhật, 06 07th

Last updateWed, 03 Jun 2020 8am

    vi  english

Các bài viết

Dự án cụm XN SX An Hưng (29/01/2015)

CÔNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG        
Đại diện bởi: Bà Huỳnh Thị Khiết
Chức vụ: Giám đốc
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 379 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.
Chỗ ở hiện nay: Số 379 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.
Thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:
Tên dự án đầu tư: CỤM XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT AN HƯNG
Mục tiêu và quy mô của dự án: Đầu tư xây dựng cụm liên hoàn khu vực sản xuất hàng may. Công suất 8 triệu sản phẩm/năm.
Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Hòa Hiệp 2, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
Diện tích đất dự kiến sử dụng: 33 ha.
Tổng vốn đầu tư: 210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ đồng).
Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Tiến độ thực hiện dự án:
- Giai đoạn hoàn tất thủ tục và chủ trương đầu tư: từ tháng 01/2015 -  tháng 02/2015.
- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: từ tháng 3/2015 – tháng 7/2015.
- Giai đoạn thi công xây dựng: từ tháng 8/2015 – tháng 12/2016.
- Giai đoạn lắp máy, đào tạo công nhân: từ tháng 5/2016.
- Giai đoạn đi vào hoạt động chính thức: tháng 01/2017.