Chủ Nhật, 06 07th

Last updateWed, 03 Jun 2020 8am

    vi  english

Các bài viết

Dự án Khu nhà ở công nhân phục vụ cụm XN SX An Hưng (29/01/2015)

CÔNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG 
- Đại diện bởi: Bà Huỳnh Thị Khiết
- Chức vụ: Giám đốc
- Sinh ngày: 20/8/1962               Dân tộc: Kinh                 Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 379 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện nay: Số 379 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.
* Thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau: 
- Tên dự án đầu tư: KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN PHỤC VỤ CỤM XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT AN HƯNG
- Mục tiêu và quy mô của dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở liên kế thấp tầng và căn hộ chung cư cho công nhân.
- Địa điểm thực hiện dự án: Khu dân cư phục vụ Khu công nghiệp Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Diện tích đất dự kiến sử dụng: 5 ha.
- Tổng vốn đầu tư: 285.500.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng).
- Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
- Tiến độ thực hiện dự án:
+ Giai đoạn hoàn tất thủ tục và chủ trương đầu tư: từ tháng 01/2015 - tháng 02/2015.
+ Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: từ tháng 3/2015 – tháng 7/2015.
+ Giai đoạn thi công xây dựng: từ tháng 8/2015 – tháng 12/2016.
+ Giai đoạn đi vào hoạt động chính thức: tháng 01/2017.