Chủ Nhật, 06 07th

Last updateWed, 03 Jun 2020 8am

    vi  english

Các bài viết

Dự án NM CB hạt điều XK Quang Sơn (09/02/2015)

Dự án nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu Quang Sơn
- Ngày cấp Chứng chỉ quy hoạch: 09/02/2015
- Tên Chủ đầu tư: Công ty TNHH Quang Sơn
- Người đại diện Ông Huỳnh Xuân Sang        Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ: 20 Lý Tự Trọng, Phường 7, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
- Địa điểm đầu tư: Lô E6, diện tích: 8.900,8m2, KCN An Phú
- Mục tiêu, quy mô: 950 tấn sản phẩm /năm.
Vốn đầu tư đăng ký: 18,85 tỷ đồng
- Diện tích đất đăng ký: 20.000 m2
- Quy mô lao động: 500 lao động