Chủ Nhật, 06 07th

Last updateWed, 03 Jun 2020 8am

    vi  english

Các bài viết

Dự án nhà máy CB Thủy sản An Phú (27/02/2015)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TÔM VÀNG
- Đại diện bởi: Ông Lê Hải Đăng
- Chức vụ: Giám đốc Công ty
- Sinh ngày: 09/11/1978             Dân tộc: Kinh                 Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đường Nguyễn Thị Định, khu phố 5, phường Phú Lâm, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.
 - Chỗ ở hiện nay: Đường Nguyễn Thị Định, khu phố 5, phường Phú Lâm, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.
* Thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:
- Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN AN PHÚ
Mục tiêu và quy mô của dự án: Sản xuất chế biến thủy sản đông lạnh. Quy mô: 2.000 tấn thành phẩm/năm.
- Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất A13 - Khu công nghiệp An Phú, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Diện tích đất sử dụng: 3.800 m2.
Tổng vốn đầu tư: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ  đồng).
- Thời hạn thực hiện dự án là 42 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.