Danh sách nhà đầu tư tại KKT Nam Phú Yên và các KCN

 Danh sách nhà đầu tư tại KKT Nam Phú Yên và các KCN. Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (dn.xls)dn.xls[ ]190 kB