Khu cảng

         1. Cảng Vũng Rô 

         - Là cảng tổng hợp và chuyên dùng, thuộc địa bàn xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Công suất 250 nghìn tấn/năm, cỡ tàu 3.000 DWT. Diện tích: 250 ha.

         - Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động.

         

           2. Cảng Bãi Gốc 

          Là cảng chuyên dùng của Khu phi thuế quan và KCN lọc hóa dầu Hòa Tâm, thuộc địa bàn xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Diện tích 134 ha. 

Đường dây nóng

Ông Lê Văn Thành - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3600 979 - 0913 445 467


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Tổng lượt truy cập: logo development