Thứ ba, 10 24th

Last updateThu, 07 Sep 2017 2pm

    vi  english

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNG TẠI CÁC KCN PHÚ YÊN TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNG
TẠI CÁC KCN PHÚ YÊNTỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017
(Theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ)
 

Địa bàn áp dụng

Mức lương tối thiểu

KCN HÒA HIỆP

Vùng III

2.900.000 đ

KCN AN PHÚ

Vùng III

2.900.000 đ

KCN ĐÔNG BẮC SÔNG CẦU

Vùng III

2.900.000 đ

 

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNG TẠI CÁC KCN PHÚ YÊN

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNG TẠI CÁC KCN PHÚ YÊN

TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2016

(Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ)

 

Địa bàn áp dụng

Mức lương tối thiểu

KCN HÒA HIỆP

Vùng III

2.700.000 đ

KCN AN PHÚ

Vùng III

2.700.000 đ

KCN ĐÔNG BẮC SÔNG CẦU

Vùng III

2.700.000 đ

 

Mức lương tối thiểu

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNG TẠI CÁC KCN PHÚ YÊN
TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015
(Theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ)

 

  Địa bàn áp dụng Mức lương tối thiểu
KCN HÒA HIỆP Vùng III 2.400.000 đ
KCN AN PHÚ Vùng III 2.400.000 đ
KCN ĐÔNG BẮC SÔNG CẦU Vùng III 2.400.000 đ