MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNG TẠI CÁC KCN PHÚ YÊN

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNG TẠI CÁC KCN PHÚ YÊN

TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2016

(Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ)

 

Địa bàn áp dụng

Mức lương tối thiểu

KCN HÒA HIỆP

Vùng III

2.700.000 đ

KCN AN PHÚ

Vùng III

2.700.000 đ

KCN ĐÔNG BẮC SÔNG CẦU

Vùng III

2.700.000 đ