MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNG TẠI CÁC KCN PHÚ YÊN TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNG
TẠI CÁC KCN PHÚ YÊNTỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017
(Theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ)
 

Địa bàn áp dụng

Mức lương tối thiểu

KCN HÒA HIỆP

Vùng III

2.900.000 đ

KCN AN PHÚ

Vùng III

2.900.000 đ

KCN ĐÔNG BẮC SÔNG CẦU

Vùng III

2.900.000 đ