HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG CÁC DOANH NGHIỆP KCN, KKT

Xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (35-kkt.pdf)35-kkt.pdf[ ]1003 kB
Download this file (HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ  THI ĐUA KHEN THƯỞNG (1).docx)HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI ĐUA KHEN THƯỞNG (1).docx[ ]19 kB
Download this file (mẫu đăng ký thi dua 2016.doc)mẫu đăng ký thi dua 2016.doc[ ]31 kB