Thứ ba, 07 17th

Last updateFri, 06 Jul 2018 1pm

    vi  english

Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng

Lượt xem: 553
Căn cứ quyết định số 11 của  UBND Tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Tỉnh.
Vui lòng xem file đính kèm.
Attachments:
Access this URL (http://bqlkkt.phuyen.gov.vn/file/qd-ubndt_ve_QCTDKT.pdf)Quy chế TĐKT[Quy chế TĐKT]3888 kB

Thông tư 07_2004_TT_BNV-248335

Lượt xem: 479

Xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (Thông tư 07_2014_TT-BNV_248335.doc)Thông tư 07_2014_TT-BNV_248335.doc[ ]112 kB

Nghị định số 65_2014_ND-CP_238029

Lượt xem: 480

Xem file đính kèm

Nghị định số 39_2012_ND-CP_138773

Lượt xem: 390

Xem file đính kèm