Thông báo

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, lao động việc làm, thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.


Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.


          Thông báo mời dự tuyển lựa chọn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN...

         Thông báo mời dự tuyển lựa chọn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu...

Quy định về tổ chức, hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử và mức chi trả nhuận bút, thù lao  đối với Trang thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.


                Thực hiện Văn bản số 2164-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên ngày 12/5/2020 V/v đề...


          Bộ Y tế - Hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động. File đính kèm:...

       Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2019.

File đính kèm:
Thông báo 209/TB-BQLKKT ngày 20/12/2019


             Thông báo hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2019. File đính kèm: Quyết định số 208/QĐ-KKT ngày...

             Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và thời gian, địa điểm, hình thức xét tuyển viên...

Thông báo

Đường dây nóng

Ông Lê Văn Thành - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3600 979 - 0913 445 467


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development