Ngày 03/07/2020

Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

File đính kèm:

Thông báo khác Thông báo khác

Đường dây nóng

Ông Lê Văn Thành - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3600 979 - 0913 445 467


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development