Ngày 26/10/2020

          Thông báo mời các nhà đầu tư tham gia dự tuyển lựa chọn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm và Cảng Bãi Gốc. 
          File đính kèm: 
          Thông báo số 51/TB-BQLKKT ngày 26/10/2020.

Thông báo khác Thông báo khác

Đường dây nóng

Ông Lê Văn Thành - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3600 979 - 0913 445 467


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development