Chủ Nhật, 06 07th

Last updateWed, 03 Jun 2020 8am

    vi  english

Thủ tục đầu tư

Chuyên mục: Lĩnh vực Đầu tư
Lượt xem: 1054
Thủ tục 1. Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý khu kinh tế
Thủ tục 2. Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Phú Yên
Thủ tục 3. Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Thủ tục 4. Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội
Thủ tục 5. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Thủ tục 6. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư  
Thủ tục 7. Thủ tục điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý khu kinh tế
Thủ tục 8. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Phú Yên
Thủ tục 9. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Thủ tục 10. Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Phú Yên đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầutư
Thủ tục 11. Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Thủ tục 12. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Thủ tục 13. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
Thủ tục 14. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
Thủ tục 15. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Thủ tục 16. Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
Thủ tục 17. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư
Thủ tục 18. Thủ tục nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Thủ tục 19. Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Thủ tục 20. Thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Thủ tục 21. Thủ tục giãn tiến độ đầu tư
Thủ tục 22. Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Thủ tục 23. Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thủ tục 24. Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Thủ tục 25. Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Thủ tục 26. Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Attachments:
Download this file (THU TUC 1.doc)THU TUC 1.doc[ ]77 kB
Download this file (THU TUC 2.doc)THU TUC 2.doc[ ]82 kB
Download this file (THU TUC 3.doc)THU TUC 3.doc[ ]81 kB
Download this file (THU TUC 4.doc)THU TUC 4.doc[ ]80 kB
Download this file (THU TUC 5.doc)THU TUC 5.doc[ ]71 kB
Download this file (THU TUC 6.doc)THU TUC 6.doc[ ]80 kB
Download this file (THU TUC 7.doc)THU TUC 7.doc[ ]62 kB
Download this file (THU TUC 8.doc)THU TUC 8.doc[ ]56 kB
Download this file (THU TUC 9.doc)THU TUC 9.doc[ ]57 kB
Download this file (THU TUC 10.doc)THU TUC 10.doc[ ]60 kB
Download this file (THU TUC 11.doc)THU TUC 11.doc[ ]49 kB
Download this file (THU TUC 12.doc)THU TUC 12.doc[ ]55 kB
Download this file (THU TUC 13.doc)THU TUC 13.doc[ ]46 kB
Download this file (THU TUC 14.doc)THU TUC 14.doc[ ]45 kB
Download this file (THU TUC 15.doc)THU TUC 15.doc[ ]26 kB
Download this file (THU TUC 16.doc)THU TUC 16.doc[ ]43 kB
Download this file (THU TUC 17.doc)THU TUC 17.doc[ ]112 kB
Download this file (THU TUC 18.doc)THU TUC 18.doc[ ]26 kB
Download this file (THU TUC 19.doc)THU TUC 19.doc[ ]40 kB
Download this file (THU TUC 20.doc)THU TUC 20.doc[ ]26 kB
Download this file (THU TUC 21.doc)THU TUC 21.doc[ ]42 kB
Download this file (THU TUC 22.doc)THU TUC 22.doc[ ]40 kB
Download this file (THU TUC 23.doc)THU TUC 23.doc[ ]40 kB
Download this file (THU TUC 24.doc)THU TUC 24.doc[ ]27 kB
Download this file (THU TUC 25.doc)THU TUC 25.doc[ ]26 kB
Download this file (THU TUC 26.doc)THU TUC 26.doc[ ]28 kB