Thứ bảy, 04 04th

Last updateMon, 30 Mar 2020 7am

    vi  english

Thủ tục đăng ký nội quy lao động:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 3: TrảkếtquảtạiBanquảnlý KhukinhtếPhú Yên.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động (theo mẫu;)

+ Bản nội quy lao động (có xác nhận của công đoàn cơ sở);

+ Quyết định ban hành nội quy lao động (theo mẫu);

+ Trường hợp sửa đổi, bổ sung thì doanh nghiệp có thể ban hành bản nội quy lao động mới để thay thế hoặc ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung (theo mẫu).

b) Số lượng: 03 bộ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

+ Quyết định ban hành nội quy lao động.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 của Quốc hội - Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002 - Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003;

+ Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

+ Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngy 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

+ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 về kỷ luật lao động về trách nhiệm vật chất.

Attachments:
Download this file (Dang ky noi quy lao dong.doc)Dang ky noi quy lao dong.doc[ ]55 kB