Thành lập các chi hội doanh nghiệp khu công nghiệp

Ngày 08 tháng 10 năm 2016, tại nhà hàng Yasaka Hương Sen, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên công bố Quyết định thành lập các Chi hội Doanh nghiệp Khu công nghiệp trực thuộc  Hội Doanh nghiệp Tỉnh Phú Yên. Đây được xem là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, đồng thời cũng để hưởng ứng Năm Doanh nghiệp Phú Yên 2016.

trao quyt nh thnh lp chi hi

Với mong muốn tạo một sự liên kết giữa các doanh nghiệp Khu công nghiệp thành một khối thống nhất, việc thành lập các Chi hội Doanh nghiệp Khu công nghiệp sẽ là bước đệm đầu tiên để các doanh nghiệp Khu công nghiệp và Ban Quản lý Khu kinh tế cùng nhau xây dựng nền tảng phát triển ổn định và bền vững. Trong tương lai, với sự đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong Chi hội sẽ tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo đưa cộng đồng các doanh nghiệp thuộc Chi hội ngày càng phát triển thịnh vượng, đồng thời tạo đà để các Chi hội ngày càng có nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia góp phần xây dựng quê hương đất nước.
                                                                                                                                                      P. QLDN