Ngày 13/07/2020

            Kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên lần thứ 17, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trong 02 ngày 09/7 - 10/7/2020 tại Hội trường Đoàn Đại biểu quốc hội - HĐND tỉnh Phú Yên. Tại chương trình nghị sự của kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và lần lượt biểu quyết thông qua 31 nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh với sự tán thành và nhất trí cao; trong đó có nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc mới của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. Theo đó, mục tiêu đầu tư của dự án là phục vụ tốt cho công tác quản lý điều hành chung của Ban Quản lý Khu kinh tế; tạo điều kiện cho các Phòng, Trung tâm của Ban Quản lý Khu kinh tế không bị phân tán; đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phục vụ cho công việc chung của Ban Quản lý Khu kinh tế và phục vụ thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư các Nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư các dự án vào các khu công nghiệp tập trung của tỉnh và Khu kinh tế Nam Phú Yên (làm nơi tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị xúc tiến đầu tư,...). Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án 32.589 triệu đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 - 2021./.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết (Ảnh: Nguồn http://www.baophuyen.com.vn/)
Nhất Uyên

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development