Ngày 16/07/2020

          Chiều ngày 15/7, Khối Kinh tế tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
          Khối Kinh tế (trực thuộc UBND tỉnh Phú Yên) gồm 9 thành viên: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Công Thương, BQL Khu kinh tế, BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, BQL các DA đầu tư xây dựng tỉnh và Liên minh HTX tỉnh với chức năng nhiệm vụ của các đơn vị là tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: xây dựng; giao thông vận tải; nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài nguyên và môi trường; công nghiệp, thương mại và dịch vụ; quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị trong khối đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Triển khai đầy đủ các nội dung thi đua của Khối sau khi ký giao ước và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát động phong trào thi đua để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII. Thông qua các phong trào thi đua, các đơn vị trong khối cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác.

Quang cảnh Hội nghị        

          Để hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện thắng lợi kế hoạch của từng đơn vị 6 tháng cuối năm 2020, các đơn vị thành viên trong khối tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng. Các cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua của đơn vị, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua; tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch thi đua và nội dung giao ước thi đua của Khối đã ký kết; tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của từng đơn vị đã ký kết từ đầu năm, rà soát các chỉ tiêu đăng ký thi đua của đơn vị và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả…

Đại diện các đơn vị: BQL các DA đầu tư xây dựng tỉnh và Liên minh HTX tỉnh đón nhận cờ thi đua xuất sắc       

          Tại hội nghị, Đại diện BQL các DA đầu tư xây dựng tỉnh - Trưởng Khối Kinh tế đã thông qua Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh Phú Yên V/v tặng Cờ và Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khối Kinh tế năm 2019. Theo đó, các đơn vị: BQL các DA đầu tư xây dựng tỉnh, Liên minh HTX tỉnh được tặng cờ thi đua xuất sắc; các đơn vị: BQL Khu kinh tế, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và Sở Công Thương được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, Khối Kinh tế cũng đã thảo luận, thống nhất nội dung phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Khối đã đề ra./.

Đỗ Thanh Thái

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development