Tuần Lễ ATVSLD - PCCC

 

yen

Sáng ngày 17/3/2015 tại KCN Hòa Hiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã tổ chức Lễ phát động Tuần lễ quốc gia về An toàn Vệ sinh Lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm tại KCN Hòa Hiệp.

Hàng năm theo chỉ đạo của Tỉnh, Ban Quản lý đều tổ chức lễ phát động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tại các KCN nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sử dụng lao động và của người lao động đối với công tác an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời nhắc nhở các doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác ATLĐ - VSLĐ - PCCN, thực hiện nghiêm các quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, sức khỏe tại nơi làm việc cho người lao động; giảm tới mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, cháy nổ trong KCN.

Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia lần thứ 17 năm 2015 là: “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”.

Untitled

 

                                                                                                                                        PHÚC NGUYỄN