Thứ tư, 02 19th

Last updateThu, 06 Feb 2020 3pm

    vi  english

Hội nghị tổng kết hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tại KCN, KKT.

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 96
          Ngày 14/01/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tại KCN, KKT năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020 của các đơn vị chức năng có thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tại KCN, KKT. Tham dự hội nghị gồm các đơn vị: Sở Công thương, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản (Sở Nông nghiệp & PTNT), Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) và UBND các huyện, thị xã, thành phố Đông Hòa, Sông Cầu, Tuy Hòa.
Thanh tra DN 2020

          Theo quy định tại Quyết định số 2159/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh Phú Yên V/v ban hành Quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng tại các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Theo đó: Đầu năm, các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc chuyên ngành có trách nhiệm thông báo cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên về kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp KCN, KKT. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên chủ trì xây dựng kế hoạch chung hàng năm và cùng phối hợp thực hiện việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã chủ động phối hợp với các cơ quan xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tại KCN, KKT nhằm tránh tình trạng thanh, kiểm tra chồng chéo trùng lắp nội dung và thời gian, tránh làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.          

          Trong năm 2019, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội chủ trì, phối hợp cùng BHXH tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thanh tra 6 doanh nghiệp, qua thanh tra, có 4 doanh nghiệp chấp hành tốt việc tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN và thanh toán các chế độ BHXH cho người lao động tại đơn vị, 2 doanh nghiệp sai phạm; BHXH đã đôn đốc các đơn vị lập hồ sơ truy đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo kết luận thanh tra. Cục Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật thuế tại 26 doanh nghiệp, trong đó thanh tra thuế là 08 doanh nghiệp, kiểm tra thuế là 18 doanh nghiệp, kết quả đã kiến nghị xử lý truy thu, phạt và tiền chậm nộp vào NSNN là 377,177 triệu đồng. Sở Công thương kiểm tra công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất công nghiệp đối với 02 doanh nghiệp, qua kiểm tra phát hiện một số thiếu sót của doanh nghiệp và đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục, không xử lý vi phạm hành chính. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra hoạt động bếp ăn tập thể 04 doanh nghiệp, kết quả các doanh nghiệp đều thực hiện tốt về bảo đảm an toàn thực phẩm. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên kiểm tra 4 đợt với 30 doanh nghiệp, qua các đợt kiểm tra Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã năm bắt nhưng khó khăn, vướng mắc cũng như rà soát các dự án chậm triển khai, dự án hoạt động cầm chừng, dự án hoạt động kém hiệu quả, tình hình sử dụng đất, tình hình bảo vệ môi trường, tình hình nợ tiền thuê lại đất và tiền sử dụng hạ tầng tại các doanh nghiệp, qua đó đề ra những giải pháp hữu hiệu trong việc giúp đỡ, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết vướng mắc khó khăn và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của mình.

          Tại hội nghị, các đơn vị đã cùng nhau thảo luận để xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tại KCN, KKT năm 2020. Nhìn chung, trong thời gian qua các cơ quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp KCN, KKT theo đúng kế hoạch; công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực, góp phần đưa các hoạt động quản lý nhà nước và sản xuất, kinh doanh đi vào trật tự, kỷ cương. Hạn chế được sự trùng lặp, chồng chéo về nội dung, về thời điểm, thời gian và đối tượng thanh tra, kiểm tra giữa các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó sự phối hợp giữa các cơ quan có sự thống nhất, chặt chẽ, không có tình trạng lợi dụng, lạm dụng quyền thanh tra, kiểm tra để sách nhiễu, trục lợi, gây khó khăn, phiền hà đối với doanh nghiệp./.                                                                                                                                                                                                                                          Hoàng Việt

Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019.

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 87

Ngày 13/01/2020, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”. Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Minh, Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên chủ trì hội nghị; cùng với sự tham dự đông đủ của các đảng viên thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

 Đảng bộ 1 trọng

Đ/c Lê Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên chủ trì hội nghị.

 Sau lời phát biểu chào mừng và khai mạc hội nghị của đồng chí Lê Văn Thành, đồng chí Đỗ Thanh Thái, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và các các cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; công tác lãnh đạo đoàn thể…

 Đánh giá chung năm 2019, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã cùng với các cấp ủy trực thuộc bám sát các nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch nhằm lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp các nhiệm vụ xây dựng, phát triển, quản lý KCN, KKT, thu hút xúc tiến đầu tư … đều có kết quả tốt hơn so với năm 2018. Các đại biểu tham dự hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

Đảng bộ 2 trọng

 Đ/c Huỳnh Văn Minh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen đạt tiêu chuẩn chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019 cho Chi bộ Khối Văn phòng 1.

 Nhân dịp này, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã tặng Giấy khen đạt tiêu chuẩn chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019 cho Chi bộ Khối Văn phòng 1 và Giấy khen đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019 cho 2 đảng viên thuộc Chi bộ Khối Văn phòng 1./.

                                                                                                                                                    Hoàng Việt

 

 

 

 

 

Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên: Thăm, tặng quà và chúc Tết tại xã Hòa Tâm huyện Đông Hòa nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 107

          Ngày 10/01/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã tổ chức thăm, tặng quà và chúc Tết các đối tượng hộ nghèo tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

thái

                     Lãnh đạo BQL Khu kinh tế thăm và tặng quà tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa

                 Thực hiện truyền thống đạo lý “Lá lành đùm lá rách’’, ‘’Thương người như thể thương thân’’; Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã đến thăm hỏi, động viên, chúc Tết các đối tượng hộ nghèo, người già neo đơn tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên và trao 92 phần quà mỗi phần trị giá 300.000 đồng (gồm 200.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm như đường, dầu ăn, bột ngọt, bánh kẹo để người dân đón Tết...). Tổng giá trị quà tặng là 27.600.000 đồng.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Thanh Thái

Hội nghị doanh nghiệp tại KKT Nam Phú Yên và các KCN trên địa bàn tỉnh

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 79

Chiều 26/12/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên chủ trì, tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KKT Nam Phú Yên và các KCN năm 2019 và phương hướng hoạt động, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương và các doanh nghiệp trong KKT Nam Phú Yên và các KCN. Trong năm 2019, tại các KCN, KKT đã thu hút 08 dự án đăng ký đầu tư mới với diện tích đất đăng ký là 4,74 ha, vốn đầu tư đăng ký là 71,07 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối năm 2019, các KCN và KKT trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 110 dự án với tổng diện tích đất đăng ký là 416,77ha, tổng vốn đầu tư đăng ký là 11.353,26 tỷ đồng và 30.655,3 nghìn USD. Trong đó, có 75 dự án đã đi vào hoạt động, 35 dự án đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để triển khai dự án.

 hội nghị dn 2019

Thông qua hội nghị này các doanh nghiệp nêu lên những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp mình đến các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và cùng nhau bàn bạc, thẳn thắn trao đổi đưa ra giải pháp cụ thể cho từng trường hợp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội của các doanh nghiệp đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng giá trị SX công nghiệp đạt 6.300 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 137 triệu USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Tổng nộp ngân sách đạt 132 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Lao động đạt 8.029 người, tăng 1.004 lao động so với cùng kỳ.                                                                                                                                                                                                                                                                                             Lê Thị Nhất Uyên

 

 

 

 

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 153

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Attachments:
Download this file (209-QĐ-KKT.pdf)209-QĐ-KKT.pdf[ ]590 kB

Thông báo hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2019

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 80

Thông báo hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2019

Attachments:
Download this file (74-TB-KKT.pdf)74-TB-KKT.pdf[ ]412 kB
Download this file (208-QĐ-KKT (1).pdf)208-QĐ-KKT (1).pdf[ ]455 kB

Thông tin về kỳ thi tuyển virn chức năm 2019 vòng 2

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 74

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và thời gian, địa điểm, hình thức xét tuyển viên chức Trung tâm hỗ trợ và tư vấn đầu tư thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên năm 2019

Attachments:
Download this file (tuyển dụng  TTHTTVĐT.pdf)tuyển dụng TTHTTVĐT.pdf[ ]2671 kB

Hưởng ứng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 144
Ủy ban nhân dân Tỉnh Phú Yên vừa có văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019. Theo đó, UBND Tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức một số hoạt động cụ thể đảm bảo sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong tháng 10/2019.
Triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông, cổ động, tuyên truyền hành động vì an toàn thực phẩm trên địa bàn. Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tham gia hoạt động “Tôi hành động vì an toàn thực phẩm” thông qua việc dán hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền “Hành động vì an toàn thực phẩm” tới các hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, thực phẩm, hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trong tháng 10/2019.
Đồng thời vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tham gia các hoạt động của Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương” năm 2019 và các hoạt động trực tuyến tại trang thông tin điện tử: www.antoanthucphamhd.vn và trang Fanpage: Hành động vì an toàn thực phẩm, chia sẻ các hành động cụ thể vì an toàn thực phẩm, góp phần hình thành cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm.
Xem thông tin chi tiết tại đây./.

Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Hỗ trợ & Tư vấn đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 480
Thong bao Tuyen dung
Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:
I. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN
Số lượng vị trí tuyển dụng: 01 vị trí, 03 người làm việc, cụ thể
- Vị trí việc làm gắn với gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ:
+ Vị trí nhân viên hỗ trợ và tư vấn đầu tư: 01 vị trí, 03 người làm việc.
II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỦ TỤC HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
1.1. Điều kiện chung
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;
- Công chức, viên chức bị kỷ luật buộc thôi việc ở ngành hoặc lĩnh vực công tác có liên quan đến vị trí đăng ký dự tuyển trong vòng 12 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
1.2. Điều kiện cụ thể
Có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và ngành đào tạo của chức danh nghề nghiệp cần tuyển, cụ thể:
- Vị trí Nhân viên hỗ trợ và tư vấn đầu tư, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp hạng III:
+ Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ sư môi trường, Quản trị kinh doanh.
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (hoặc tương đương) theo khung năng lực ngoại Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này ít nhất 03 năm.
2. Đối tượng ưu tiên
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu Ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP;
- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền  trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển có chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng được cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
- Bản sao Hộ khẩu thường trú, Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (có chứng thực). Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Phú Yên phải có Bản cam kết làm việc tại Phú Yên ít nhất 05 năm trở lên, tính từ ngày ký hợp đồng làm việc.
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc chứng thực;
- 06 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận;
4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. Địa chỉ: 353 Trần Hưng Đạo, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3828250
5. Thời hạn đăng ký dự tuyển, thời gian tổ chức xét tuyển
- Đăng ký dự tuyển: Từ ngày 14/10/2019 đến hết ngày 14/11/2019 (trong giờ hành chính).
- Thời gian dự kiến xét tuyển:
+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển (dự kiến từ ngày 15/11/2019 đến ngày 21/11/2019).
+ Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (dự kiến ngày 29/11/2019)
(Tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ thông báo kế hoạch chi tiết sau)
6. Lệ phí tuyển dụng
Trên cơ sở số lượng hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ xác định mức phí dự tuyển viên chức theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
III. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
1. Nội dung và hình thức xét tuyển
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:
- Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng xét tuyển sẽ thông báo triệu tập thí sinh có đủ điều kiện tham dự vòng 2. Thông báo triệu tập sẽ được niêm yết công khai tại Ban Quản lý Khu kinh tế và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban.
- Vòng 2: Tùy thuộc vào số lượng đăng ký của vị trí cần tuyển, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ lựa chọn hình thức phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, cụ thể:
+ Đối với hình  thức phỏng vấn:
Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
Thời gian phỏng vấn 30 phút.
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
+ Đối với hình thức kiểm tra thực hành
Thực hành (bằng hình thức viết) để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thí sinh làm bài trực tiếp trên giấy, thời gian làm bài 120 phút.
Điểm kiểm tra thực hành được tính theo thang điểm 100.
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả kiểm tra thực hành.
2. Thông báo kết quả, xác định người trúng tuyển
          Thông báo kết quả, xác định người trúng tuyển và một số nội dung khác có liên quan thực hiện theo Kế hoạch số 23/KH-KKT ngày 09/10/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc tuyển dụng viên chức năm 2019.
Attachments:
Download this file (23-KH-KKT.pdf)23-KH-KKT.pdf[ ]2146 kB

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 353

Ngày 21/8/2019 tại Bộ Xây dựng đã diễn ra hội nghị về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040. Bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng trì hội nghị.

HNQHCKKT

Toàn cảnh hội nghị

Xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên là phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia biển, chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam. Đây là nhiệm vụ cụ thể hóa các chủ trương chiến lược của Khu kinh tế Nam Phú Yên trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Nam Trung Bộ, cũng như cụ thể hóa các định hướng phát triển trong các quy hoạch vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa.

Trong đó, xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa chức năng là ngành công nghiệp lọc, hóa dầu và các ngành công nghiệp sau dầu, các ngành công nghiệp gắn với cảng biển. Từ đó xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên thành một trung tâm dịch vụ và du lịch cấp quốc gia và khu vực sẽ tạo điểm bứt phá về kinh tế - xã hội trong khu vực Nam Trung Bộ, tạo sự liên kết phát triển giữa các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên, thu hẹp khoảng cách trong phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập với cả nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, việc xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên thành vùng kinh tế động lực của tỉnh Phú Yên; có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, hiện đại; không gian kiến trúc cảnh quan, đô thị văn minh, tiên tiến, môi trường bền vững và sử dụng đất đai hiệu quả sẽ tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn, cơ chế chính sách thông thoáng với các tiêu chuẩn hạ tầng hiện đại. Làm cơ sở cho các chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng theo trình tự quản lý đầu tư xây dựng hiện hành và làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Yên, đại diện các bộ ngành liên quan đã trực tiếp đưa ra các ý kiến tư vấn như việc cần đưa ra các luận chứng xác thực làm thế nào để Phú Yên trở thành khu du lịch mạnh.

Đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh việc các dự án nên có định hướng để thu hút nhà đầu tư và lãnh đạo tỉnh cần chú trọng đến việc quy hoạch năng lượng sắp tới để tránh việc điều chỉnh quy hoạch về sau.

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Yên cần chú trọng đến hạ tầng và xử lý nước thải như thế nào để khu kinh tế không làm ảnh hưởng đến môi trường. Việc làm rõ mục tiêu, tính chất phát triển du lịch, phát triển cảng như thế nào trong bối cảnh hiện nay cũng cần được nêu rõ.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho biết: Việc quy hoạch hạ tầng cấp quốc gia đã được điều chỉnh trong đề án. Tỉnh Phú Yên xác định Khu kinh tế Nam Phú Yên là khu kinh tế đa ngành, chính vì vậy tỉnh sẽ không thể từ bỏ khu công nghiệp vì khu công nghiệp đã gắn với cơ sở hạ tầng, tạo việc làm cho người lao động trong tỉnh và là nguồn thu ngân sách đáng kể của tỉnh.

Chính vì vậy, tỉnh Phú Yên sẽ ưu tiên ngành công nghiệp sạch, khu công nghệ cao… để làm sao việc phát triển khu công nghiệp không xung khắc với ngành du lịch, hai bên sẽ phát triển hài hòa. Kinh tế biển cũng là hướng phát triển được đánh giá cao, bởi Phú Yên có những nguồn nước biển sâu có thể khai thác nước khoáng hoặc dùng trong ngành mỹ phẩm… công nghiệp, du lịch, kinh tế biển sẽ là hướng phát triển mũi nhọn của Phú Yên.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng cho biết: Đề án đã đánh giá được tầm quan trọng của nhiệm vụ Khu kinh tế Nam Phú Yên, nhưng cần bổ sung những quyết định mới nhất để đủ căn cứ pháp lý và có đủ định hướng mới. Tỉnh Phú Yên đã đi đến thống nhất đây là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, chủ chốt, kinh tế biển là nhiệm vụ bao trùm, cần được mở và gợi mở cho đề án sau này. Đây chính là định hướng cơ cấu cho khu kinh tế, chính vì vậy, tỉnh Phú Yên cần làm nổi bật được nhiệm vụ của khu kinh tế. Khi tỉnh thu hút đầu tư nên linh hoạt cho chiến lược phát triển, đánh giá hiện trạng làm rõ kết nối vùng trong thời gian qua, đánh giá hiện trạng quy hoạch của khu kinh tế.

Ngoài ra, tỉnh Phú Yên cần làm rõ và chú trọng hơn các vấn đề như: Môi trường, hạ tầng kỹ thuật, khai thác tiềm năng, phát triền du lịch gắn với công nghiệp, gắn với kinh tế biển, gắn với dịch vụ du lịch, ngập lụt, biến đổi khí hậu...

Nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn/