Chủ Nhật, 10 20th

Last updateThu, 10 Oct 2019 2pm

    vi  english

Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Hỗ trợ & Tư vấn đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 93
Thong bao Tuyen dung
Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:
I. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN
Số lượng vị trí tuyển dụng: 01 vị trí, 03 người làm việc, cụ thể
- Vị trí việc làm gắn với gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ:
+ Vị trí nhân viên hỗ trợ và tư vấn đầu tư: 01 vị trí, 03 người làm việc.
II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỦ TỤC HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
1.1. Điều kiện chung
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;
- Công chức, viên chức bị kỷ luật buộc thôi việc ở ngành hoặc lĩnh vực công tác có liên quan đến vị trí đăng ký dự tuyển trong vòng 12 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
1.2. Điều kiện cụ thể
Có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và ngành đào tạo của chức danh nghề nghiệp cần tuyển, cụ thể:
- Vị trí Nhân viên hỗ trợ và tư vấn đầu tư, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp hạng III:
+ Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ sư môi trường, Quản trị kinh doanh.
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (hoặc tương đương) theo khung năng lực ngoại Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này ít nhất 03 năm.
2. Đối tượng ưu tiên
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu Ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP;
- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền  trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển có chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng được cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
- Bản sao Hộ khẩu thường trú, Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (có chứng thực). Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Phú Yên phải có Bản cam kết làm việc tại Phú Yên ít nhất 05 năm trở lên, tính từ ngày ký hợp đồng làm việc.
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc chứng thực;
- 06 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận;
4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. Địa chỉ: 353 Trần Hưng Đạo, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3828250
5. Thời hạn đăng ký dự tuyển, thời gian tổ chức xét tuyển
- Đăng ký dự tuyển: Từ ngày 14/10/2019 đến hết ngày 14/11/2019 (trong giờ hành chính).
- Thời gian dự kiến xét tuyển:
+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển (dự kiến từ ngày 15/11/2019 đến ngày 21/11/2019).
+ Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (dự kiến ngày 29/11/2019)
(Tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ thông báo kế hoạch chi tiết sau)
6. Lệ phí tuyển dụng
Trên cơ sở số lượng hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ xác định mức phí dự tuyển viên chức theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
III. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
1. Nội dung và hình thức xét tuyển
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:
- Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng xét tuyển sẽ thông báo triệu tập thí sinh có đủ điều kiện tham dự vòng 2. Thông báo triệu tập sẽ được niêm yết công khai tại Ban Quản lý Khu kinh tế và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban.
- Vòng 2: Tùy thuộc vào số lượng đăng ký của vị trí cần tuyển, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ lựa chọn hình thức phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, cụ thể:
+ Đối với hình  thức phỏng vấn:
Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
Thời gian phỏng vấn 30 phút.
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
+ Đối với hình thức kiểm tra thực hành
Thực hành (bằng hình thức viết) để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thí sinh làm bài trực tiếp trên giấy, thời gian làm bài 120 phút.
Điểm kiểm tra thực hành được tính theo thang điểm 100.
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả kiểm tra thực hành.
2. Thông báo kết quả, xác định người trúng tuyển
          Thông báo kết quả, xác định người trúng tuyển và một số nội dung khác có liên quan thực hiện theo Kế hoạch số 23/KH-KKT ngày 09/10/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc tuyển dụng viên chức năm 2019.
Attachments:
Download this file (23-KH-KKT.pdf)23-KH-KKT.pdf[ ]2146 kB

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 147

Ngày 21/8/2019 tại Bộ Xây dựng đã diễn ra hội nghị về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040. Bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng trì hội nghị.

HNQHCKKT

Toàn cảnh hội nghị

Xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên là phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia biển, chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam. Đây là nhiệm vụ cụ thể hóa các chủ trương chiến lược của Khu kinh tế Nam Phú Yên trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Nam Trung Bộ, cũng như cụ thể hóa các định hướng phát triển trong các quy hoạch vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa.

Trong đó, xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa chức năng là ngành công nghiệp lọc, hóa dầu và các ngành công nghiệp sau dầu, các ngành công nghiệp gắn với cảng biển. Từ đó xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên thành một trung tâm dịch vụ và du lịch cấp quốc gia và khu vực sẽ tạo điểm bứt phá về kinh tế - xã hội trong khu vực Nam Trung Bộ, tạo sự liên kết phát triển giữa các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên, thu hẹp khoảng cách trong phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập với cả nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, việc xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên thành vùng kinh tế động lực của tỉnh Phú Yên; có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, hiện đại; không gian kiến trúc cảnh quan, đô thị văn minh, tiên tiến, môi trường bền vững và sử dụng đất đai hiệu quả sẽ tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn, cơ chế chính sách thông thoáng với các tiêu chuẩn hạ tầng hiện đại. Làm cơ sở cho các chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng theo trình tự quản lý đầu tư xây dựng hiện hành và làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Yên, đại diện các bộ ngành liên quan đã trực tiếp đưa ra các ý kiến tư vấn như việc cần đưa ra các luận chứng xác thực làm thế nào để Phú Yên trở thành khu du lịch mạnh.

Đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh việc các dự án nên có định hướng để thu hút nhà đầu tư và lãnh đạo tỉnh cần chú trọng đến việc quy hoạch năng lượng sắp tới để tránh việc điều chỉnh quy hoạch về sau.

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Yên cần chú trọng đến hạ tầng và xử lý nước thải như thế nào để khu kinh tế không làm ảnh hưởng đến môi trường. Việc làm rõ mục tiêu, tính chất phát triển du lịch, phát triển cảng như thế nào trong bối cảnh hiện nay cũng cần được nêu rõ.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho biết: Việc quy hoạch hạ tầng cấp quốc gia đã được điều chỉnh trong đề án. Tỉnh Phú Yên xác định Khu kinh tế Nam Phú Yên là khu kinh tế đa ngành, chính vì vậy tỉnh sẽ không thể từ bỏ khu công nghiệp vì khu công nghiệp đã gắn với cơ sở hạ tầng, tạo việc làm cho người lao động trong tỉnh và là nguồn thu ngân sách đáng kể của tỉnh.

Chính vì vậy, tỉnh Phú Yên sẽ ưu tiên ngành công nghiệp sạch, khu công nghệ cao… để làm sao việc phát triển khu công nghiệp không xung khắc với ngành du lịch, hai bên sẽ phát triển hài hòa. Kinh tế biển cũng là hướng phát triển được đánh giá cao, bởi Phú Yên có những nguồn nước biển sâu có thể khai thác nước khoáng hoặc dùng trong ngành mỹ phẩm… công nghiệp, du lịch, kinh tế biển sẽ là hướng phát triển mũi nhọn của Phú Yên.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng cho biết: Đề án đã đánh giá được tầm quan trọng của nhiệm vụ Khu kinh tế Nam Phú Yên, nhưng cần bổ sung những quyết định mới nhất để đủ căn cứ pháp lý và có đủ định hướng mới. Tỉnh Phú Yên đã đi đến thống nhất đây là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, chủ chốt, kinh tế biển là nhiệm vụ bao trùm, cần được mở và gợi mở cho đề án sau này. Đây chính là định hướng cơ cấu cho khu kinh tế, chính vì vậy, tỉnh Phú Yên cần làm nổi bật được nhiệm vụ của khu kinh tế. Khi tỉnh thu hút đầu tư nên linh hoạt cho chiến lược phát triển, đánh giá hiện trạng làm rõ kết nối vùng trong thời gian qua, đánh giá hiện trạng quy hoạch của khu kinh tế.

Ngoài ra, tỉnh Phú Yên cần làm rõ và chú trọng hơn các vấn đề như: Môi trường, hạ tầng kỹ thuật, khai thác tiềm năng, phát triền du lịch gắn với công nghiệp, gắn với kinh tế biển, gắn với dịch vụ du lịch, ngập lụt, biến đổi khí hậu...

Nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn/

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 282

        Ngày 22/5/2019, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

30 T

Đ/c Nguyễn Xuân Thoại - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao
Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Đ/c Đỗ Trần Chương - Phó Bí thư Đảng ủy BQL Khu kinh tế tặng hoa chúc mừng cho đồng chí Lê Văn Thành

 

Vinh dự trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Văn Thành, đồng chí Nguyễn Xuân Thoại - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho đồng chí Lê Văn Thành vào dịp kỷ ngày sinh nhật Bác là thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta đối những đóng góp của đồng chí cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trải qua nhiều cương vị công tác, với tư cách là một đảng viên, nhiều năm qua, đồng chí đã không ngừng học tập, làm việc và cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của Đảng và mong muốn đồng chí Lê Văn Thành sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu và với cương vị của mình sẽ tiếp tục lãnh đạo, xây dựng Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; đặc biệt là xây dựng và phát triển thành công Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Văn Thành nhớ lại ngày còn đứng dưới lá cờ Đảng để tuyên thệ đến nay đã 30 năm trôi qua, bản thân cảm thấy rất trân trọng, vô cùng tự hào và vinh dự khi được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng thời, chân thành cám ơn các đồng chí, đồng nghiệp trong Đảng bộ đã luôn sát cánh, hỗ trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua và nguyện đem hết sức lực, trí tuệ xây dựng và phát triển thành công Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhà.

                                                                             Hoàng Việt

TỔ CHỨC “NGÀY HỘI THANH NIÊN CÔNG NHÂN” NĂM 2019

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 237
            Thi đua lập thành tích kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động, hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh,90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước. Ngày 11/5/2019 tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Phú Yên và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tổ chức “ngày hội Thanh niên Công nhân” năm 2019.
           Ngày hội Thanh niên Công nhân” diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như: tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm sản xuất của các doanh nghiệp Khu công nghiệp; tổ chức khám phụ khoa và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 lao động nữ; bán các mặt hàng giảm giá cho công nhân và bà con nhân dân; đổi giấy phép lái xe mô tô cho công nhân; tư vấn, tuyên truyền các chính sách, pháp luật lao động; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho công nhân…Đặc biệt cũng nhân dịp này, Ban tổ chức đã lồng ghép cuộc thi Nữ thanh niên công nhân duyên dáng với sự tham gia của 10 cô gái xinh đẹp tài năng đến từ các doanh nghiệp trong các KCN. Phần thi mới lạ này đã có sức hút thực sự, tạo cảm giác hào hứng cho Thanh niên nam nữ công nhân vốn chỉ quen lao động sản xuất. Ngoài ra, Ban tổ chức còn tặng 20 suất quà từ nguồn kinh phí của Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn lao động tỉnh vận động cho 20 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
          Thông qua “Ngày hội Thanh niên Công nhân” với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” để đoàn viên, CNVCLĐ giao lưu, học hỏi, đề xuất các ý tưởng, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao năng xuất lao động, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị; góp phần chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, thanh niên, CNVCLĐ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên, CNVCLĐ góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ trong việc tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn thanh niên, tổ chức Công đoàn.
         Một số hoạt động diễn ra trong “Ngày hội Thanh niên Công nhân” năm 2019.
nu CN

Hội thi “Nữ thanh niên công nhân duyên dáng”

tang qua CN

Tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Lễ phát động Tháng công nhân năm 2019 và kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế lao động 1/5

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 242

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-TLĐ ban hành ngày 31/01/2019 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam “V/v Tổ chức công nhân năm 2019”, sáng ngày 24/4/2019 tại Khu công nghiệp An Phú, Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên phối hợp cùng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tổ chức buổi Lễ phát động Lễ phát động Tháng công nhân năm 2019 và kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế lao động 1/5. Tham dự buổi lễ có ông Phan Đình Phùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông  Phan Quốc Thắng - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên, ông Lê Văn Thành - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, các ban ngành, đơn vị có liên quan, các cơ quan thông tấn báo chí và cùng với sự tham gia đông đủ, nhiệt tình của công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong KCN.

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, Ban tổ chức đã tiến hành trao 20 suất quà tình nghĩa với tổng số tiền là 10.000.000 đ (mười ba triệu đồng) từ nguồn quỹ “Mái ấm công đoàn” và tấm lòng của các mạnh thường quân.

le phat dong-min

Trao quà tình nghĩa cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Việc tổ chức phát động “Tháng công nhân năm 2019” là dịp để phát huy vai trò của công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của doanh nghiệp, của địa phương và đất nước; để các cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn, Đoàn thanh niên, người sử dụng lao động thể hiện sự quan tâm thực hiện “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” đến đoàn viên, người lao động.

Trần Đăng Thục

Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học công nghệ

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 275

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP, trong đó đưa ra nhiều ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ như: miễn giảm thuế thu nhập, miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, ưu đãi tín dụng…. Đây được xem là động thái mạnh mẽ của Chính phủ nhằm mục đích giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ thời gian qua, khuyến khích doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu thuộc mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội phát triển theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

            Nghị định đã đưa ra nhiều biện pháp, mức ưu đãi khá hấp dẫn dành cho  các doanh nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ, ví dụ như: miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; doanh nghiệp khoa học và công nghệ cũng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật. Đối với ưu đãi tín dụng, các dự án đầu tư sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cùng nhiều ưu đãi khác…

            Với những ưu đãi được đưa ra lần này, Chính phủ hi vọng sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đầu tư cho khoa học công nghệ của các doanh nghiệp, tạo nên một làn sóng mạnh mẽ lan tỏa, kéo theo ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực này hơn nữa, tạo tiền đề tốt cho một nền công nghiệp khoa học và công nghệ ngày càng hiện đại và ngày càng phát triển./.

                                                                                                                        Trần Đăng Thục

Sẽ công khai thông tin các doanh nghiệp nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 315

Ngày 27/3/2019  Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên có Văn bản số 185/BHXH-KT&TN V/v công khai thông tin các Doanh nghiệp nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Kể từ ngày 01/4/2019, hàng tháng cơ quan BHXH tỉnh sẽ công khai đăng tải thông tin danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Đồng thời, BHXH tỉnh sẽ tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp còn nợ bảo hiểm và chuyển hồ sơ vi phạm pháp luật của đơn vị sang Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) - Công an tỉnh Phú Yên để xử lý theo quy định.

Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên thông tin đến các Doanh nghiệp Khu công nghiệp biết và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN./.

                   Nguyễn Thanh Vân

Đẩy mạnh phong trào thi đua các khối thi đua tại các Khu công nghiệp

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 298

Với mục đích tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các Khu công nghiệp, góp phần vào việc phát triển kinh tế tỉnh nhà, từ năm 2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã phát động phong trào thi đua giữa các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, thành lập các Khối thi đua để các doanh nghiệp có cơ hội được cùng nhau thi đua phấn đấu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các phong trào văn hóa thể thao… Đây là một trong những hoạt động được thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Thường vụ tỉnh ủy  về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và tổ chức, hướng dẫn hoạt động Cụm, Khối thi đua.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động của các Khối thi đua tại các KCN, như thường lệ hàng năm, đầu năm 2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN chưa tham gia vào Khối thi đua tiếp tục đăng kí tham gia vào hoạt động của Khối. Kết quả trong năm 2019 có thêm 04 doanh nghiệp đăng ký tham gia vào 03 Khối thi đua, đưa tổng số thành viên của các Khối thi đua lên đến 26 doanh nghiệp, chiếm gần 40% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong các Khu công nghiệp. Đây là một bước tiến đáng kể trong phong trào thi đua khen thưởng của các doanh nghiệp KCN, là tiền đề để trong tương lai tất cả các doanh nghiệp KCN đều sẽ là thành viên Khối thi đua, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua được UBND tỉnh cũng như Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

Trên tinh thần phấn đó, đầu tháng 4 năm 2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên phối hợp với các Trưởng khối thi đua các KCN tiến hành hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 03 tháng đầu năm. Tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã trao quyết định kiện toàn Khối thi đua năm 2019, trân trọng giới thiệu thành viên mới tham dự vào khối thi đua. Sau quá trình thảo luận về việc sửa đổi và đi đến thống nhất nôi dung quy chế hoạt động của Khối, các thành viên của Khối đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019, chính thức bắt tay nhau cùng phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, cùng nhau xây dựng và cùng nhau phát triển.

Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 704

Ngày 21/02/2019, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Việt Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bí thư Chi bộ Khối Văn phòng 2. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Thoại - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Lê Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên; đồng chí Đỗ Trần Chương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cùng đại diện BCH các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban Quản lý và toàn thể đảng viên Chi bộ Khối Văn phòng 2.

30 nam

Đ/c Nguyễn Xuân Thoại - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Đ/c Lê Văn Thành - Bí thư Đảng ủy BQL Khu kinh tế tặng hoa chúc mừng cho đồng chí Đặng Việt Hùng 

Vinh dự được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Việt Hùng, đồng chí Nguyễn Xuân Thoại - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Việt Hùng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN là thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta đối những đóng góp của đồng chí cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trải qua nhiều cương vị công tác, với tư cách là một đảng viên, nhiều năm qua, đồng chí đã không ngừng học tập, làm việc và cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của Đảng và mong muốn đồng chí Đặng Việt Hùng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu và cùng với bề dày kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương; làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của người đảng viên, mãi mãi xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đặng Việt Hùng bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và chân thành cám ơn các đồng chí, đồng nghiệp trong Đảng bộ đã luôn sát cánh, hỗ trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua, đồng thời nguyện đem hết sức lực, trí tuệ góp phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.     

Hoàng Việt

Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Duyên hải miền Trung tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và ký kết giao ước thi đua 2019

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 789

        Ngày 18/01/2019, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Duyên hải miền Trung năm 2018 tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và ký kết giao ước thi đua 2019. Tham dự Hội nghị có bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng & Truyền thông (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và đại diện 6 đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Duyên hải miền Trung gồm: Ban Quản lý Khu công nghệ cao & các KCN Đà Nẵng, Ban Quản lý KKT mở Chu Lai, Ban Quản lý KKT Dung Quất & các KCN Quảng Ngãi, Ban Quản lý KKT Bình Định, Ban Quản lý KKT Phú Yên và Ban Quản lý KKT Vân Phong.

TD Cum
 
Năm 2018, các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT thuộc Khối thi đua Duyên hải miền Trung đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là đối với các chỉ tiêu bắt buộc đã đăng ký đầu năm. Trong đó, đã cấp chủ trương đầu tư mới cho 156 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.038 triệu USD (đạt 454% so với kế hoạch), giá trị SXCN-TM-DV 276.041 tỷ đồng (đạt 131% so với kế hoạch), kim ngạch XK 3.538 triệu USD (đạt 172% so với kế hoạch), nộp ngân sách 49.758 tỷ đồng (đạt 171% so với kế hoạch).

Tại hội nghị, các thành viên trong Khối thi đua đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, gồm: Quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung xây dựng và hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng KCN, KKT, phát triển KCN, KKT gắn với công tác bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xúc tiến đầu tư vào các KCN, KKT; luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác CCHC; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

 
Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được năm 2018 của các đơn vị thành viên trong Khối thi đua, hội nghị đã thống nhất bình chọn và đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Bộ trưởng tặng Cờ thi đua cho Ban Quản lý KKT Phú Yên và tặng Bằng khen cho 2 đơn vị là Ban Quản lý Khu công nghệ cao & các KCN Đà Nẵng và Ban Quản lý KKT Bình Định./.

                Hoàng Việt