Thứ năm, 04 02nd

Last updateMon, 30 Mar 2020 7am

    vi  english

Phố biến, đối thoại Luật lao động, Luật BHXH với người lao động và người sử dụng lao động tại các Khu công nghiệp Phú Yên năm 2017

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 555

Tiếp tục thực hiện đề án 31 của Bộ Lao động- Thương binh & Xã về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hội đến năm 2021, từ ngày 10 đến ngày 29/8/2017  Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã phối hợp cùng với Sở Lao động Thương binh & Xã hội triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, đối thoại với gần 2.000 người lao động nghiệp đang làm việc tại các doanh nghiệp Khu công nghiệp Phú Yên.

semco

Tại các buổi tuyên truyền, đối thoại Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và Sở Lao động Thương binh & Xã hội Phú Yên báo cáo các nội dung chủ yếu của Bộ luật Lao động như: ký kết hợp đồng lao động, tiền lương, tham gia BH bắt buộc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quy trình giải quyết tranh chấp lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp; các chế độ BHXH: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí…..,  nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hoà tại các Doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội, nâng cao trách nhiệm tìm hiểu pháp luật, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và hạn chế phát sinh tranh chấp lao động tại các Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp.

Đây cũng là dịp để Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và Sở Lao động Thương binh & Xã hội Phú Yên, người sử dụng lao động đã giải đáp thắc mắc cho người lao động về các vấn đề liên quan về pháp Luật lao động, Luật BHXH như: tiền lương làm thêm giờ, ngày nghỉ hàng tuần, tiền ăn ca, các chế độ ốm đau, thai sản, tiền lương ngừng việc, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tiền lương tháng 13 và các chế độ mà doanh nghiệp đang áp dụng……

                                                                                                                 Ngọc Hưng

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (khóa XII)

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 430
Ngày 03/8/2017, tại Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) cho toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ của Ban Quản lý.
Tại Hội nghị, Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII .
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.
NQ
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành khẳng định, đây là nghị quyết hết sức quan trọng. Do vậy, việc triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ; giúp doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội. 
Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua  đó giúp cho các cán bộ đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi  để vận dụng vào thực tế công tác .Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Để thực hiện được mục tiêu đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị tập thể cán bộ đảng viên cần thực hiện tốt một số nội dung cụ thể, như:
Thứ nhất, trước hết cần tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng các Nghị quyết nêu trên bằng nhiều hình thức thích hợp nhằm giúp cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức của cơ quan và nhất là các chủ doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp và khu kinh tế Nam Phú Yên thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động về việc đánh giá đúng vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân, hiểu đúng về cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta và về việc đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước trong thời gian sắp tới.
Thứ hai, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Trước hết là hoàn thiện, bổ sung cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào khu công nghiệp và khu kinh tế Nam Phú Yên trình UBND tỉnh ban hành theo hướng khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tăng cường khả năng tiếp cận, mở rộng đầu tư, nhất là đối với kinh tế tư nhân. Tiếp theo là đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và khai thác, sử dụng.
Thứ ba, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước như: Rà soát, sắp xếp tổ chức lại bộ máy cơ quan tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để qua đó giải quyết hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp.
Thứ tư, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội.
T.Q

Hội nghị phổ biến Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính Phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 386

Từ ngày 21-23/06/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường các huyện/thành phố và Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường - Công an tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ  môi trường cho các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích để các doanh nghiệp kịp thời cập nhật nắm bắt các quy định mới của Chính phủ về các trường hợp vi phạm và bị xử phạt, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất tại đơn vị mình.

    1  

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, gồm 4 chương, 63 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2017 và thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

                                                                                                                                           PHÒNG TNMT

Khởi công xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại KCN An Phú

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 1471

Sáng 13/5, Công ty TNHH CCIPY Việt Nam tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại KCN An Phú. Đến dự có ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Chí Hiến, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương có liên quan.

H1

Ông Koo Heng Sheong, Tổng giám đốc Công ty TNHH CCIPY Việt Nam cho biết, Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử có quy mô công suất sản xuất khoảng 500 triệu linh kiện/năm (xuất khẩu 100% sản phẩm), với các sản phẩm chính là: Cuộn cảm chip RF và nam châm điện, dự án sử dụng phần diện tích đất khoảng 2,7 ha, tổng vốn đầu tư gần 6 triệu USD. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ giới thiệu và chia sẽ các bí quyết công nghệ mới, giải quyết việc làm cho khoảng 2.000 lao động và góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của địa phương. Đây là nhà máy sản xuất linh kiện điện tử thứ 2 do Tập đoàn Coilcraft (Hoa Kỳ) đầu tư xây dựng tại Việt Nam (nhà máy thứ nhất đặt tại KKT mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam).

H2

Ông Lê Văn Thành, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên chia sẻ: Sau thời gian gần 12 tháng kể từ ngày dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư đã tích cực lập và hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định như: Thiết kế cơ sở, PCCC, ĐTM, đất đai, giấy phép xây dựng và hôm nay Công ty TNHH CCIPY Việt Nam tiến hành Lễ khởi công Dự án tại KCN An Phú, dự kiến dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh vào tháng 01/2018. Để dự án sớm hoàn thành và đi vào sản xuất kinh doanh đúng tiến độ, về phía cơ quan quản lý nhà nước, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên sẽ tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư hoàn thành kế hoạch xây dựng nhà máy đúng theo tiến độ đã đề ra. Về phía nhà đầu tư, Ban Quản lý đề nghị Công ty TNHH CCIPY Việt Nam có kế hoạch triển khai xây dựng nhà máy đảm bảo an toàn và đưa nhà máy đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đúng tiến độ để sớm phát huy hiệu quả kinh tế xã hội của dự án.

Đến cuối quý I/2017, lũy kế số dự án đăng ký vào các KCN trên địa bàn tỉnh là 76 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.969,11 tỷ đồng và 20,58 triệu USD. Tình hình sản xuất kinh doanh tại các KCN: Doanh thu 791.985 triệu đồng, giá trị xuất khẩu 20,75 triệu USD, thu nhập bình quân 4,14 triệu đồng/người.

Hoàng Việt (15/5/2015)

Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tại các Khu công nghiệp lần thứ I năm 2017

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 437

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, từ ngày 09 đến 11 tháng 5 năm 2017, Ban quản lý Khu kinh tế Phú yên đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Lần thứ I năm 2017 tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện ATVSLĐ để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp” với những hoạt động thiết thực như: Cung cấp phương tiện bảo hộ cá nhân, bồi dưỡng chế độ phụ cấp độc hại, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động… để từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sử dụng lao động và nâng cao ý thức của người lao động đối với công tác an toàn lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm góp phần đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững.

 nm tay nhau  Ha hip

Tham dự Lễ phát động  có đại diện của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Sở lao động, Thương binh và xã hội, Trung tâm y tế dự phòng, Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn Khu kinh tế, các đơn vị thông tin truyền thông, đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp và hơn 300 người lao động.

Đồng thời tại buổi lễ phát động, trước sự chứng kiến của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp đã tham gia ký cam kết thực hiện pháp luật an toàn về lao động năm 2017.
                                                                                      Trần Đăng Thục

Tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân năm 2017

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 434
Trong không khí nô nức của cả nước chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2017) và kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5, sáng ngày 28/4/2017, Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên đã tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân năm 2017.
Về tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Hữu Thế - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, bà Trần Thị Thu Vân - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên, các cơ quan ban ngành cùng toàn thể các Công đoàn cơ sở trực thuộc trên toàn tỉnh.
Với chủ đề “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động” thiết thực thực hiện “Năm lợi ích đoàn viên công đoàn” gắn với “Năm kỷ cương hành chính” của tỉnh, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp có đông người lao động như: đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ); đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, nòng cốt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn; đẩy mạnh công tác vận động thành lập công đoàn cơ sở vững mạnh và phát triển đoàn viên; tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động, tư vấn pháp luật cho CNLĐ...
trao170503
Tại buổi lễ, Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên đã biểu dương 53 cán bộ, đoàn viên công đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn và lao động sản xuất thời gian qua. Đồng thời trao tiền hỗ trợ xây dựng 8 nhà Mái ấm công đoàn cho các đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trao 70 suất quà cho các CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và con công nhân lao động vượt khó học giỏi, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng;
Đăng Thục

 

Thư mời chào hàng

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 462

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên có nhu cầu mua sắm và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động tại Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Hiệp 1 với một số nội dung và số lượng theo bản yêu cầu báo giá. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thông báo mời các đơn vị (Các Công ty sản xuất, kinh doanh) có khả năng và năng lực cung cấp thiết bị, lắp đặt hoàn chỉnh đi vào sử dụng tham gia chào hàng bằng hình thức gửi hồ sơ báo giá trực tiếp (trong bản báo giá phải ghi rõ thời gian bảo hành của từng thiết bị).

Địa chỉ gửi hồ sơ: Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên - 353 Trần Hưng Đạo, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.

Thời gian nhận báo giá: Không quá 15 ngày kể từ ngày phát hành thư mời chào hàng này.

(Thông tin về quy cách và số lượng sản phẩm vui lòng xem file đính kèm)

 

Attachments:
Download this file (01 ban yeu cau bao gia.pdf)01 ban yeu cau bao gia.pdf[ ]1019 kB

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 484

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18/11/2016 và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2017.

Trong đó, Nghị định số 155/NĐ-CP đã quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT).

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT bao gồm: vi phạm quy định về kế hoạch BVMT, đánh giá tác động môi trường và đề án BVMT; vi phạm các quy định về BVMT tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung; vi phạm các quy định về quản lý chất thải; vi phạm các quy định về BVMT trong hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, phế phẩm sinh học; nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng,…

Đối tượng áp dụng là cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài  có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể vi phạm các quy định của Nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm. Nghị định cũng quy định  mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm là 1 tỷ đồng, đối với tổ chức là 2 tỷ đồng.

PHÒNG QLTNMT

Tổng kết hoạt động trọng tài lao động tỉnh; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động năm 2016.

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 4562
Sau khi có Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 Nghị định hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập trọng tài lao động tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các cơ quan: Sở Lao động TB&XH; Liên đoàn lao động tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. Nhiệm vụ trọng tâm của  Hội đồng Trọng tài Lao động năm 2015 là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ luật lao động năm 2012, Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành tư vấn, đối thoại với người lao động, người sử dụng lao động về quyền và nghĩa vụ theo pháp luật lao động quy định; nắm tình hình doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động có nguy cơ tranh chấp tập thể bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động, đồng thời bảo về quyền lợi hợp pháp cho chủ sử dụng lao động theo đúng pháp luật quy định.
2512016
Ngày 22/01/2015 Sở Lao động TB& XH đã tổng kết hoạt động trọng tài lao động tỉnh và công tác tuyên truyền phổ biến Bộ luật lao động năm 2015, kết quả công tác của Hội đồng trọng tài và công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh có nhiều tích cực, riêng tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Nam Phú Yên công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giải quyết tranh chấp lao động luôn luôn được Lãnh đạo Ban Quản lýKhu kinh tế Phú Yên quan tâm chỉ đạo tập trung tuyên truyền và giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp khi có dấu hiệu tranh chấp xảy ra, năm 2015 có 03 vụ tranh chấp lao động xảy ra, tập trung tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp, cụ thể như sau;
-Vụ  hơn 100 công nhân của Xí nghiệp Chế biến song mây Xuất khẩu Hòa Hiệp (Rapexco) ngừng việc, tụ tập đông người trước cổng xí nghiệp đề nghị điều chỉnh tăng giá khoán của sản phẩm ghế Agent, sự việc trên đã được Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp cùng Sở Lao động TB&XH, lãnh đạo công ty và các ngành chức năng giải quyết ổn thỏa.
- Vụ khiếu nại về nợ tiền lương xảy ra tại Công ty TNHH KD & CB thủy sản Tae san, vụ việc trên đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phú Yên giải quyết, kết quả là người lao động và người sử dụng lao động thống nhất số tiền nợ và thời gian trả nợ.                                                                                                                                                        
-Vụ khiếu nại về việc người sử dụng lao động đưa công nhân đi tập huấn tại Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Foodtech- Chi nhánh Phú Yên, sau khi Ban Quản lý phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm việc với Công ty cổ phần Foodtech và người lao động, kết quả 02 bên thống  nhất chi phí trong quá trình đi tập huấn.
Và trong năm 2015 Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã phối hợp với Sở Lao động TB&XH, tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật lao động đến người sử dụng lao động và người lao động tại 08 doanh nghiệp (Cty TNHH Olam Việt Nam -Chi nhánh Phú Yên, Công ty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên, Cty TNHH Hoàng Long Vina, Cty TNHH Quang Thông, Cty TNHH Minh Toàn, Cty TNHH Hoàng Khôi, Cty Cổ phần Thành Phúc, Cty TNHH Hào Hưng) với 1.143 người tham dự.
Tại Hội nghị Sở Lao động TB& XH Phú Yên đã khen thưởng cho 06 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích trong công tác giải quyết tranh chấp lao động và tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2015, trong đó Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên có đ/c Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban và Phòng Doanh nghiệp &Lao động được khen thưởng.
25116
Năm 2016 Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật Lao động và BHXH, sẽ tổ chức tập trung tại những doanh nghiệp có nhiều lao động, đối với những doanh nghiệp có ít lao động sẽ được tổ chức lòng ghép, nhằm mục đích nâng cao hiểu biết cho người sử dụng lao động và người lao động để hạn chế tranh chấp lao động có thể xảy ra, và doanh nghiệp thực hiện đúng và đầy đủ theo pháp luật.
Ngọc Hưng
(Phòng DNLĐ)

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra tiến độ dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 529
Ngày 6/02, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến đã đến thăm Tổng Công ty Thành Trung - đơn vị thi công dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa, do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư.
Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2017, hơn 40 kỹ sư, công nhân của công ty vẫn ở lại làm việc để đảm bảo tiến độ thi công công trình. Đến nay, khối lượng thực hiện của đơn vị thi công đạt 6% giá trị hợp đồng (đã hút được 500.000m3 cát, các tuyến đường cơ bản đã hình thành). Công ty đang huy động thêm tàu hút cát cùng nhiều thiết bị thi công khác để đẩy nhanh tiến độ thi công, nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến tiến độ công trình sữ hoàn thành trước kế hoạch 2 tháng.
Hien
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến đã biểu dương tinh thần làm việc xuyên tết của Tổng Công ty Thành Trung; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư dự án khẩn trương giải quyết những tồn tại, vướng mắc, tạo điều kiện cho đơn vị thi công hoàn thành công việc đúng tiến độ đã cam kết. Đối với giai đoạn 2 của dự án, chủ đầu tư và TP Tuy Hòa cần sớm tính toán đến phương án giải phóng mặt bằng để khi kết thúc giai đoạn 1, nhà thầu có thể tiếp tục triển khai giai đoạn 2.
T.Q (Sưu tầm)