Thứ năm, 04 02nd

Last updateMon, 30 Mar 2020 7am

    vi  english

Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về Môi trường tại các khu công nghiệp tỉnh Phú Yên năm 2015.

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 1291
Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về Môi trường tại các khu công nghiệp tỉnh Phú Yên năm 2015.
         Từ ngày 17 – 19/11/2015, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường – Công an tỉnh, Phòng Tài nguyên & Môi trường các huyện Đông Hòa, Thị xã Sông Cầu, Thành phố Tuy Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường trong các khu công nghiệp tỉnh Phú Yên, gồm :“Luật Bảo vệ môi trường năm 2014”; “Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngày 1/02/2015 Quy định về quy hoạch BVMT, Đánh giá môi trường chiến lược; Đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT”; “Nghị định số 19/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2014”; “Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, ngày 24/04/2015 về quản lý chất hải và phế liệu”; “Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT, ngày 28/05/2015 về Đề án BVMT chi tiết, Đề án BVMT đơn giản”; “Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT, ngày 29/05/2015 về đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT”; “Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT, ngày 30/06/2015 về BVMT khu kinh tế, KCN,KCX,KCNC” và “Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/06/2015 về quản lý chất thải nguy hại”;
Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của đ/c Đỗ Trần Chương – Phó trưởng ban thường trực Ban quản lý khu kinh tế Phú Yên;
phapluat mt
         
Hội nghị được tổ chức nhằm giới thiệu các nội dung cơ bản về Luật bảo vệ môi trường năm 2014 mới ban hành và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có nhiều sửa đổi, bổ sung  như: Khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; bổ sung một số nội dung mới về tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, an ninh môi trường..; coi phòng ngừa ô nhiễm và suy thoái môi trường là nhiệm vụ chính.
Tại Hội nghị, báo cáo viên tập trung phổ biến những Nghị định, Thông tư liên quan trực tiếp đến hoạt động bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp như: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại; Hướng dẫn một số kỹ năng lập hồ sơ môi trường cần thiết của một doanh nghiệp và cách lưu chứa chất thải nguy hại theo đúng quy định.
phapluat mt1
 
Thông qua hội nghị, các doanh nghiệp được trang bị thêm những kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường và cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành để áp dụng cho đơn vị mình một cách hiệu quả. Đồng thời đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tiếp xúc với các cơ quan quản lý môi trường địa phương trao đổi, kiến nghị giải quyết các vấn đề còn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện công tác quản lý môi trường tại doanh nghiệp. Ý nghĩa của việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần làm cho môi trường tại các khu công nghiệp trong tỉnh Phú Yên ngày càng xanh – sạch – đẹp theo hướng phát triển bền vững.
Nguồn: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, 11/2015.

Các bài về luật đầu tư

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 1537

Hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư 2014

Ngày 30/06/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN về thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư 2014.

Theo đó, để đảm bảo thực hiện Luật đầu tư, Công văn hướng dẫn các nội dung như sau:

- Tiếp nhận, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
- Quy trình, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
- Mã số dự án.

Kèm theo Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN là Danh mục các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, đơn cử như:

- Hướng dẫn cách ghi biểu mẫu

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

- Đề xuất dự án đầu tư

- Giải trình về công nghệ thực hiện dự án đầu tư

- Văn bản quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư...

Vui lòng xem file đính kèm

Công văn số 4332/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 hướng dẫn thực hiện thủ tục và mẫu văn bản thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Để đảm bảo thực hiện Luật Đầu tư 2014 từ ngày 01/7/2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư hướng dẫn về đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 4332/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục và mẫu văn bản thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Nội dung công văn như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đầu tư ra nước ngoài để hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài tại Tờ trình số 4327/TTr-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã dự thảo Thông tư ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài thay thế cho Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10/10/2007. Thông tư nêu trên sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngay sau khi Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài được Chính phủ ban hành.

Để đảm bảo thực hiện Luật Đầu tư 2014 từ ngày 01/7/2015, trong thời gian Nghị định và Thông tư hướng dẫn về đầu tư ra nước ngoài chưa có hiệu lực thi hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện thủ tục và mẫu văn bản thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.  

Vui lòng xem file đính kèm

Công văn 4366/BKHĐT-PC ngày 30/6/2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư(có file đính kèm)

Trong thời gian chờ đợi ban hành Nghị định hướng dẫn Luật đầu tư 2014, ngày 30/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn 4366/BKHĐT-PC hướng dẫn một số nội dung sau:

- Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.
- Thủ tục tiếp nhận, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Thủ tục thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài.

- Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

- Áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

- Về dự án đang thực hiện của nhà đầu tư nước ngoài.

- Biểu mẫu thực hiện dự án đầu tư, mã số dự án.
- Giải quyết hồ sơ dự án đầu tư tiếp nhận trước ngày Luật đầu tư có hiệu lực.
Vui lòng xem file đính kèm

Công văn 5122/BKHĐT-PC ngày 24/7/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư (có file đính kèm)

Tiếp theo Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN, 4366/BKHĐT-PC, ngày 24/7/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 5122/BKHĐT-PC triển khai Luật đầu tư 2014.

Theo đó, hướng dẫn các nội dung sau:

- Xử lý hồ sơ dự án đầu tư tiếp nhận trước ngày 01/7/2015.

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư.

- Thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cũng theo Công văn 5122/BKHĐT-PC này thì cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ, chi tiết cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục về đầu tư, kinh doanh theo đúng quy định của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp 2014.

Vui lòng xem file đính kèm

Công văn V/v tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 2511
UBND TỈNH PHÚ YÊN
BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN
Số:  131 / KKT
 
V/v tham gia chương trình hỗ trợ
 
doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Phú Yên, ngày 25 tháng 5  năm 2015
 

Kính gửi:

Các Doanh nghiệp Khu công nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh Phú Yên V/v phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015;
          Theo Kế hoạch số 19/KH-SCT của Sở Công thương tỉnh Phú Yên ngày 27/3/2015 V/v Triển khai phát triển Thương mại điện tử tỉnh Phú Yên năm 2015,
          Để góp phần phát triển ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Khu công nghiệp; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đề nghị các doanh nghiệp KCN đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử theo Kế hoạch triển khai phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên năm 2015 do Sở Công thương chủ trì, cụ thể như sau:
          - Hỗ trợ doanh nghiệp tạo thư điện tử tên miền dùng riêng.
          - Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Website thương mại điện tử.
          Chương trình hỗ trợ kinh phí 100% để thực hiện, chỉ yêu cầu doanh nghiệp phối hợp cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan để xây dựng Website.
          Các doanh nghiệp Khu công nghiệp gửi đăng ký về Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên (Phòng Doanh nghiệp & Lao động, ĐT: 057.3826154) trước ngày 30/05/2015 để Ban Quản lý tổng hợp, phối hợp với Sở Công thương  kịp thời triển khai hỗ trợ doanh nghiệp.
          Doanh nghiệp có thể vào website của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên (địa chỉ: www.kktphuyen.gov.vn)hoặc liên hệ Phòng Doanh nghiệp và Lao động để được cung cấp các văn bản có liên quan.
Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên thông báo để các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Phú Yên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Công thương (biết)

- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT, DN&LĐ.

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

  Nguyễn Hoàng Phúc

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chức danh Trưởng ban và Phó trưởng ban Quản lý Khu kinh tế

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 1509

 

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chức danh Trưởng ban và Phó trưởng ban Quản lý Khu kinh tế

 

          Ngày 14/5/2015, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban. Đến dự lễ có Đồng chí Phạm Đình Cự, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đặng Lê Tiến – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Đình Phúc – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Về phía Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, có đ/c Đỗ Trần Chương – Phó Trưởng Ban; các đ/c trong Đảng ủy, Lãnh đạo các đoàn thể và trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc.

 

          Sau khi đồng chí Đặng Lê Tiến công bố quyết định bổ nhiệm, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phạm Đình Cự đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban cho đồng chí Lê Văn Thành và Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban cho đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc.

le cong bo

 

          Theo Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đ/c Nguyễn Hoàng Phúc, Trưởng phòng Doanh nghiệp – Lao động được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên kể từ ngày 08/5/2015.

 

          Theo Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đ/c Lê Văn Thành, Phó Trưởng Ban phụ trách được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên kể từ ngày 08/5/2015.

 

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Thành đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh và cán bộ công chức viên chức Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên, hứa sẽ quyết tâm thực hiện tốt công tác quản lý điều hành Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên nhằm làm tốt chức năng nhiệm vụ của Ban.

 

T.Q

 

Hội nghị giao ban Câu lạc bộ Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 855
Hội nghị giao ban Câu lạc bộ Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh,
thành phố phía Nam lần thứ II, năm 2015
Ngày 15/4/2015, tại TP. Đà Nẵng, Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh
thành phố phía Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban Câu lạc bộ Ban quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh thành phố phía Nam lần thứ II năm 2015.
Tham dự Hội nghị có gần 250 đại biểu đến từ 31 Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh thành phố phía Nam, đại diện Vụ Quản lý các KKT,đại diện Tạp chí KCN Việt Nam, đại diện các Bộ, ngành Trung ương.
giao ban
Với chủ đề “Các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp trong các KCN, KCX, KKT, KCNC”, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận vào các vấn đề trọng tâm, có tính thời sự hiện nay về cơ chế, chính sách, cách thức QLNN như: việc kiện toàn và nâng cấp hệ thống pháp luật KCN, KKT, KCX, KCNC; chuyển những công việc ổn định và chuyên sâu từ ủy quyền sang phân cấp; vấn đề thực hiện Quy chế phối hợp; việc chuyển tiếp nhiệm vụ QLNN từ thực hiện Luật đầu tư (cũ) sang thực hiện Luật đầu tư mới  (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015); vấn đề điều điều chỉnh quy hoạch, sắp sếp lại KCN, KKT; giải pháp hình thành mô hình liên kết giữa công nghiệp phụ trợ, các dịch vụ với các dự án sản xuất; những vấn đề có tình chuyên ngành sâu như: vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; vấn đề hậu kiểm và đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thực hiện dự án đầu tư; mở rộng phương thức xây dựng nhà ở cho công nhân; những vướng mắc trong mua-bán, chuyển nhượng; sự chuyển tiếp giữa đầu tư gián tiếp và đầu tư trực tiếp; về quản lý môi trưởng, quản lý quy hoạch, xây dựng KCN, KKT, KCX, KCNC; công tác tổ chức nhà nước; cải cách hành chính; quản lý xây dựng, cấp Giấy chứng nhận QSD đất, Quyền sở hữu công trình; các định hướng và giải pháp về liên kết đào tạo, các vấn đề phí, lệ phí… Hội nghị giao ban lần này đã tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá được các vấn đề nổi cộm trong mô hình phát triển KCN, KKT, KCX, KCNC để tìm ra được cách tháo gỡ, đề xuất các giải pháp thích ứng với bước đi thích hợp nhằm khơi dậy mọi nguồn lực, phát huy lợi thế so sánh của mỗi địa phương, tạo nên sự liên kết giữa các tỉnh thành, giữa các vùng miền, thúc đẩy sự phát triển KCN, KKT, KCX, KCNC đạt hiệu quả cao.
Dự kiến Hội nghị giao ban lần thứ III sẽ được tổ chức tại thành phố Cần Thơ vào tháng 11/2015.
                                                                T.Q

Ủy quyền quản lý nhà nước về lao động trong các KCN và KKT Nam Phú Yên

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 941
uy quyen
             Thực hiện Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH Ngày 01/12/2014 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao. Đến nay, UBND tỉnh Phú Yên, Sở Lao động-TB&XH và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tất cả các nội dung theo Thông tư 32, gồm các nội dung sau:
1) Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
2) Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
3) Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
4) Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
5) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày.
6) Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
7) Tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
8) Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
9) Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
10) Nhận báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
11) Nhận thông báo của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
12) Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
13) Nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động (số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động, phí cho thuê lại lao động) của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
                                                                                                                                 PHÚC NGUYỄN

Khám bệnh tháng công nhân 2015

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 790
 
kham benh 2015
Sáng 12/5/2015 tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên phối hợp cùng Công đoàn Khu kinh tế, Công đoàn Ngành Y tế, Công ty cổ phần PYMEPHARCO tổ chức khám sức khỏe tổng quát, cấp thuốc miễn phí cho 170 công nhân lao động Khu công nghiệp.
Chương trình khám tổng quát gồm có: Siêu âm tổng quát, siêu âm tuyến giáp, khám tai mũi họng, khám da liễu, khám nội, kiểm tra huyết áp… tư vấn, hướng dẫn những cách phòng các bệnh thường gặp và hỗ trợ miễn phí thuốc cho anh chị em công nhân.
 Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hoạt động trong Tháng công nhân tại các Khu công nghiệp năm 2015.
kham benh Cn 2015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PHÚC NGUYỄN

Công bố QĐ thành lập HĐTTLĐ

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 774
Chiều ngày 10/4/2015 tại Sở Lao động-TB&XH đã tổ chức công bố quyết định thành lập Hội đồng Trọng tài Lao động tỉnh Phú Yên.
Hội đồng Trọng tài Lao động gồm có:
- Ông Nguyễn Phất, Giám đốc Sở Lao động-TB&XH, Chủ tịch Hội đồng;
- Ông Huỳnh Dũng, Phó Trưởng phòng Lao động-Tiền lương-BHXH, Sở Lao động-TB&XH, Thư ký Hội đồng;
- Bà Trịnh Thị Ngọc Thủy, Trưởng Ban Chính sách-Pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên;
- Ông Phạm Trọng Yêm, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ủy viên;
- Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Trưởng phòng Doanh nghiệp và Lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Ủy viên.
Ngoài các thành viên chính thức trên, Hội đồng còn có các thành viên dự khuyết để thay thế các thành viên chính thức vắng mặt hoặc phải thay đổi theo yêu cầu của bên các tranh chấp. Các thành viên dự khuyết gồm:
- Ông Đinh Khắc Đô, Phó Giám đốc Sở Lao động-TB&XH, Chủ tịch Hội đồng;
- Ông Trần Quang Đạt, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên;
- Ông Lê Ngọc Hưng, Phó trưởng Phòng Doanh nghiệp và Lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Ủy viên.
Nhiệm kỳ của Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Phú Yên là 05 (năm) năm, đặt trụ sở tại Sở Lao động-TB&XH, có con dấu riêng để hoạt động. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách của Nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Chiều cùng ngày, Hội đồng đã họp thông qua kế hoạch hoạt động giai đoạn từ năm 2015-2020 và Kế hoạch công tác năm 2015.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PHÚC NGUYỄN

Tuần Lễ ATVSLD - PCCC

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 2122

hinh-cu-nho

Sáng ngày 17/3/2015 tại KCN Hòa Hiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã tổ chức Lễ phát động Tuần lễ quốc gia về An toàn Vệ sinh Lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm tại KCN Hòa Hiệp.
Hàng năm theo chỉ đạo của Tỉnh, Ban Quản lý đều tổ chức lễ phát động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tại các KCN nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sử dụng lao động và của người lao động đối với công tác an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời nhắc nhở các doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác ATLĐ - VSLĐ - PCCN, thực hiện nghiêm các quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, sức khỏe tại nơi làm việc cho người lao động; giảm tới mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, cháy nổ trong KCN.
Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia lần thứ 17 năm 2015 là: “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”.
hinh cu to
 
 
PHÚC NGUYỄN

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2014 tại các doanh nghiệp khu công nghiệp

Chuyên mục: Tin từ Ban Quản lý
Lượt xem: 794

Hinh03

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 14/KH-KKT tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2014 tại các doanh nghiệp khu công nghiệp, chiều ngày 06/12/2014 tại KCN Đông Bắc Sông Cầu với khoảng 400 công nhân lao động của Công ty TNHH SX Hàng TTNT Thái Thịnh đã tham gia lớp tập huấn về pháp luật lao động.

Với mục đích nâng cao trách nhiệm tìm hiểu pháp luật, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và hạn chế phát sinh tranh chấp lao động tại các Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hoà tại các Doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội.

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung chủ yếu của Bộ luật Lao động (sửa đổi), về giải quyết tranh chấp lao động, ký kết hợp đồng lao động, về xây dựng và đăng ký thang lương bảng lương, xây dựng và đăng ký nội quy lao động, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp…

                                                                             Phúc Nguyễn