Thứ ba, 07 17th

Last updateFri, 06 Jul 2018 1pm

    vi  english

Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tại các Khu công nghiệp lần thứ I năm 2017

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, từ ngày 09 đến 11 tháng 5 năm 2017, Ban quản lý Khu kinh tế Phú yên đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Lần thứ I năm 2017 tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện ATVSLĐ để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp” với những hoạt động thiết thực như: Cung cấp phương tiện bảo hộ cá nhân, bồi dưỡng chế độ phụ cấp độc hại, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động… để từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sử dụng lao động và nâng cao ý thức của người lao động đối với công tác an toàn lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm góp phần đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững.

 nm tay nhau  Ha hip

Tham dự Lễ phát động  có đại diện của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Sở lao động, Thương binh và xã hội, Trung tâm y tế dự phòng, Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn Khu kinh tế, các đơn vị thông tin truyền thông, đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp và hơn 300 người lao động.

Đồng thời tại buổi lễ phát động, trước sự chứng kiến của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp đã tham gia ký cam kết thực hiện pháp luật an toàn về lao động năm 2017.
                                                                                      Trần Đăng Thục