Thứ ba, 07 17th

Last updateFri, 06 Jul 2018 1pm

    vi  english

Hội nghị phổ biến Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính Phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Từ ngày 21-23/06/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường các huyện/thành phố và Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường - Công an tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ  môi trường cho các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích để các doanh nghiệp kịp thời cập nhật nắm bắt các quy định mới của Chính phủ về các trường hợp vi phạm và bị xử phạt, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất tại đơn vị mình.

    1  

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, gồm 4 chương, 63 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2017 và thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

                                                                                                                                           PHÒNG TNMT