Thứ ba, 07 17th

Last updateFri, 06 Jul 2018 1pm

    vi  english

Phố biến, đối thoại Luật lao động, Luật BHXH với người lao động và người sử dụng lao động tại các Khu công nghiệp Phú Yên năm 2017

Tiếp tục thực hiện đề án 31 của Bộ Lao động- Thương binh & Xã về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hội đến năm 2021, từ ngày 10 đến ngày 29/8/2017  Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã phối hợp cùng với Sở Lao động Thương binh & Xã hội triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, đối thoại với gần 2.000 người lao động nghiệp đang làm việc tại các doanh nghiệp Khu công nghiệp Phú Yên.

semco

Tại các buổi tuyên truyền, đối thoại Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và Sở Lao động Thương binh & Xã hội Phú Yên báo cáo các nội dung chủ yếu của Bộ luật Lao động như: ký kết hợp đồng lao động, tiền lương, tham gia BH bắt buộc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quy trình giải quyết tranh chấp lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp; các chế độ BHXH: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí…..,  nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hoà tại các Doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội, nâng cao trách nhiệm tìm hiểu pháp luật, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và hạn chế phát sinh tranh chấp lao động tại các Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp.

Đây cũng là dịp để Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và Sở Lao động Thương binh & Xã hội Phú Yên, người sử dụng lao động đã giải đáp thắc mắc cho người lao động về các vấn đề liên quan về pháp Luật lao động, Luật BHXH như: tiền lương làm thêm giờ, ngày nghỉ hàng tuần, tiền ăn ca, các chế độ ốm đau, thai sản, tiền lương ngừng việc, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tiền lương tháng 13 và các chế độ mà doanh nghiệp đang áp dụng……

                                                                                                                 Ngọc Hưng