Chủ Nhật, 02 23rd

Last updateFri, 21 Feb 2020 9am

    vi  english

Đẩy mạnh phong trào thi đua các khối thi đua tại các Khu công nghiệp

Với mục đích tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các Khu công nghiệp, góp phần vào việc phát triển kinh tế tỉnh nhà, từ năm 2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã phát động phong trào thi đua giữa các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, thành lập các Khối thi đua để các doanh nghiệp có cơ hội được cùng nhau thi đua phấn đấu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các phong trào văn hóa thể thao… Đây là một trong những hoạt động được thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Thường vụ tỉnh ủy  về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và tổ chức, hướng dẫn hoạt động Cụm, Khối thi đua.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động của các Khối thi đua tại các KCN, như thường lệ hàng năm, đầu năm 2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN chưa tham gia vào Khối thi đua tiếp tục đăng kí tham gia vào hoạt động của Khối. Kết quả trong năm 2019 có thêm 04 doanh nghiệp đăng ký tham gia vào 03 Khối thi đua, đưa tổng số thành viên của các Khối thi đua lên đến 26 doanh nghiệp, chiếm gần 40% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong các Khu công nghiệp. Đây là một bước tiến đáng kể trong phong trào thi đua khen thưởng của các doanh nghiệp KCN, là tiền đề để trong tương lai tất cả các doanh nghiệp KCN đều sẽ là thành viên Khối thi đua, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua được UBND tỉnh cũng như Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

Trên tinh thần phấn đó, đầu tháng 4 năm 2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên phối hợp với các Trưởng khối thi đua các KCN tiến hành hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 03 tháng đầu năm. Tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã trao quyết định kiện toàn Khối thi đua năm 2019, trân trọng giới thiệu thành viên mới tham dự vào khối thi đua. Sau quá trình thảo luận về việc sửa đổi và đi đến thống nhất nôi dung quy chế hoạt động của Khối, các thành viên của Khối đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019, chính thức bắt tay nhau cùng phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, cùng nhau xây dựng và cùng nhau phát triển.