Chủ Nhật, 02 23rd

Last updateFri, 21 Feb 2020 9am

    vi  english

Sẽ công khai thông tin các doanh nghiệp nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng

Ngày 27/3/2019  Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên có Văn bản số 185/BHXH-KT&TN V/v công khai thông tin các Doanh nghiệp nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Kể từ ngày 01/4/2019, hàng tháng cơ quan BHXH tỉnh sẽ công khai đăng tải thông tin danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Đồng thời, BHXH tỉnh sẽ tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp còn nợ bảo hiểm và chuyển hồ sơ vi phạm pháp luật của đơn vị sang Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) - Công an tỉnh Phú Yên để xử lý theo quy định.

Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên thông tin đến các Doanh nghiệp Khu công nghiệp biết và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN./.

                   Nguyễn Thanh Vân