Chủ Nhật, 06 07th

Last updateWed, 03 Jun 2020 8am

    vi  english

Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học công nghệ

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP, trong đó đưa ra nhiều ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ như: miễn giảm thuế thu nhập, miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, ưu đãi tín dụng…. Đây được xem là động thái mạnh mẽ của Chính phủ nhằm mục đích giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ thời gian qua, khuyến khích doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu thuộc mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội phát triển theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

            Nghị định đã đưa ra nhiều biện pháp, mức ưu đãi khá hấp dẫn dành cho  các doanh nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ, ví dụ như: miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; doanh nghiệp khoa học và công nghệ cũng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật. Đối với ưu đãi tín dụng, các dự án đầu tư sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cùng nhiều ưu đãi khác…

            Với những ưu đãi được đưa ra lần này, Chính phủ hi vọng sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đầu tư cho khoa học công nghệ của các doanh nghiệp, tạo nên một làn sóng mạnh mẽ lan tỏa, kéo theo ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực này hơn nữa, tạo tiền đề tốt cho một nền công nghiệp khoa học và công nghệ ngày càng hiện đại và ngày càng phát triển./.

                                                                                                                        Trần Đăng Thục