Thứ ba, 03 31st

Last updateMon, 30 Mar 2020 7am

    vi  english

Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Hỗ trợ & Tư vấn đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

Thong bao Tuyen dung
Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:
I. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN
Số lượng vị trí tuyển dụng: 01 vị trí, 03 người làm việc, cụ thể
- Vị trí việc làm gắn với gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ:
+ Vị trí nhân viên hỗ trợ và tư vấn đầu tư: 01 vị trí, 03 người làm việc.
II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỦ TỤC HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
1.1. Điều kiện chung
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;
- Công chức, viên chức bị kỷ luật buộc thôi việc ở ngành hoặc lĩnh vực công tác có liên quan đến vị trí đăng ký dự tuyển trong vòng 12 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
1.2. Điều kiện cụ thể
Có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và ngành đào tạo của chức danh nghề nghiệp cần tuyển, cụ thể:
- Vị trí Nhân viên hỗ trợ và tư vấn đầu tư, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp hạng III:
+ Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ sư môi trường, Quản trị kinh doanh.
+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (hoặc tương đương) theo khung năng lực ngoại Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này ít nhất 03 năm.
2. Đối tượng ưu tiên
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu Ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP;
- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền  trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển có chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng được cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
- Bản sao Hộ khẩu thường trú, Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (có chứng thực). Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Phú Yên phải có Bản cam kết làm việc tại Phú Yên ít nhất 05 năm trở lên, tính từ ngày ký hợp đồng làm việc.
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc chứng thực;
- 06 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận;
4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. Địa chỉ: 353 Trần Hưng Đạo, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3828250
5. Thời hạn đăng ký dự tuyển, thời gian tổ chức xét tuyển
- Đăng ký dự tuyển: Từ ngày 14/10/2019 đến hết ngày 14/11/2019 (trong giờ hành chính).
- Thời gian dự kiến xét tuyển:
+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển (dự kiến từ ngày 15/11/2019 đến ngày 21/11/2019).
+ Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (dự kiến ngày 29/11/2019)
(Tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ thông báo kế hoạch chi tiết sau)
6. Lệ phí tuyển dụng
Trên cơ sở số lượng hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ xác định mức phí dự tuyển viên chức theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
III. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
1. Nội dung và hình thức xét tuyển
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:
- Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng xét tuyển sẽ thông báo triệu tập thí sinh có đủ điều kiện tham dự vòng 2. Thông báo triệu tập sẽ được niêm yết công khai tại Ban Quản lý Khu kinh tế và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban.
- Vòng 2: Tùy thuộc vào số lượng đăng ký của vị trí cần tuyển, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ lựa chọn hình thức phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, cụ thể:
+ Đối với hình  thức phỏng vấn:
Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
Thời gian phỏng vấn 30 phút.
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
+ Đối với hình thức kiểm tra thực hành
Thực hành (bằng hình thức viết) để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thí sinh làm bài trực tiếp trên giấy, thời gian làm bài 120 phút.
Điểm kiểm tra thực hành được tính theo thang điểm 100.
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả kiểm tra thực hành.
2. Thông báo kết quả, xác định người trúng tuyển
          Thông báo kết quả, xác định người trúng tuyển và một số nội dung khác có liên quan thực hiện theo Kế hoạch số 23/KH-KKT ngày 09/10/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc tuyển dụng viên chức năm 2019.
Attachments:
Download this file (23-KH-KKT.pdf)23-KH-KKT.pdf[ ]2146 kB