Thứ năm, 04 02nd

Last updateMon, 30 Mar 2020 7am

    vi  english

Hưởng ứng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm

Ủy ban nhân dân Tỉnh Phú Yên vừa có văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019. Theo đó, UBND Tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức một số hoạt động cụ thể đảm bảo sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong tháng 10/2019.
Triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông, cổ động, tuyên truyền hành động vì an toàn thực phẩm trên địa bàn. Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tham gia hoạt động “Tôi hành động vì an toàn thực phẩm” thông qua việc dán hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền “Hành động vì an toàn thực phẩm” tới các hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, thực phẩm, hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trong tháng 10/2019.
Đồng thời vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tham gia các hoạt động của Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương” năm 2019 và các hoạt động trực tuyến tại trang thông tin điện tử: www.antoanthucphamhd.vn và trang Fanpage: Hành động vì an toàn thực phẩm, chia sẻ các hành động cụ thể vì an toàn thực phẩm, góp phần hình thành cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm.
Xem thông tin chi tiết tại đây./.