Chủ Nhật, 06 07th

Last updateWed, 03 Jun 2020 8am

    vi  english

Thành lập Tổ công tác hỗ trợ, cung cấp thông tin và hướng dẫn trình tự, thủ tục cho các Nhà đầu tư có nhu cầu nghiên cứu lập quy hoạch quy hoạch, đầu tư các dự án trong KKT Nam Phú Yên

          Ngày 05/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 703/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác hỗ trợ, cung cấp thông tin và hướng dẫn trình tự, thủ tục cho các Nhà đầu tư có nhu cầu nghiên cứu lập quy hoạch, đầu tư các dự án trong KKT Nam Phú Yên. Theo đó, Tổ công tác gồm 15 thành viên là đại diện các sở, ngành và địa phương có liên quan. Tổ trưởng Tổ công tác là ông Lê Văn Thành - Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.
6.5 trọng So do dinh huong khong gian KKT Nam PY-min
           Nhiệm vụ của Tổ công tác là hỗ trợ, cung cấp thông tin và hướng dẫn về trình tự, thủ tục cho các Nhà đầu tư có nhu cầu nghiên cứu lập quy hoạch, đầu tư các dự án trong KKT Nam Phú Yên từ bước đề xuất đến khi đầu tư hoàn thành dự án; có ý kiến giải quyết hoặc chủ động đề nghị cơ quan có chức năng giải quyết, xử lý kịp thời các nội dung có liên quan về lập quy hoạch, đầu tư các dự án trong Khu kinh tế Nam Phú Yên; tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. 
          Tại KKT Nam Phú Yên hiện có 10 dự án được UBND tỉnh cho phép tiếp cận, nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch với tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 2.000 ha mặt đất và 180 ha mặt nước./. 
                                                                                                                             Viết Trọng