Chủ Nhật, 06 07th

Last updateWed, 03 Jun 2020 8am

    vi  english

Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII

14.5 Hinh lay ye kien nhan dan

          Thực hiện Văn bản số 2164-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên ngày 12/5/2020 V/v đề nghị phổ biến, đăng tải dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đăng tải Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân (Có Dự thảo đính kèm).
          Ý kiến góp ý xin gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên, số 02 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (hoặc địa chỉ email: phonggiaoducllct@gmail.com) trước ngày 04/6/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lê Nhất Uyên