Chức năng nhiệm vụ

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 và Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Phú Yên (Vui lòng xem file đính kèm).
Attachments:
Download this file (09.2016.QĐ.doc)09.2016.QĐ.doc[ ]104 kB
Download this file (40-QĐ-UBND.pdf)40-QĐ-UBND.pdf[ ]1294 kB