Văn bản của Ban Quản lý

Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản V/vTrích yếu Tải về
219/BQLKKT-KHĐT 14/4/2021 Công văn V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với Cổng/ Trang thông tin điện tử, Bản tin, Xuất bản phẩm không kinh doanh của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên .
207/BQLKKT-KHĐT 12/4/2021 Công văn V/v rà soát báo cáo tình hình triển khai các nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đoàn thanh tra kiểm tra.
190/BQLKKT-KHĐT 01/4/2021 Công văn V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 122-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
178/BQLKKT-KHĐT 29/03/2021 Công văn V/v báo cáo và dự thảo văn bản cho UBND tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN - Đô thị - Dịch vụ Nam Phú Yên.
16/KH-KKT 23/3/2021 Kế hoạch Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC năm 2021.
55/BC--BQLKKT 19/3/2021 Báo cáo V/v báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý I/2021 và đề xuất các kiến nghị để thực hiện kế hoạch năm 2021.

09/GM--BQLKKT 16/3/2021 Giấy mời V/v rà soát, tham mưu đề xuất  cho UBND tỉnh hướng xử lý, giải quyết các nội dung liên quan đến dự án Khu đô thị cao cấp Vườn Phựơng Hoàng.
126/BQLKKT-KHĐT 09/3/2021 Công văn V/v ttạm hoãn công tác kiểm tra doanh nghiệp Quý I/2021 .
01/CTr-KKT 05/3/2021 Chương trình hành động V/v thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2020.
82/BQLKKT-KHĐT 24/02/2021 Công văn V/v thông tin về môi trường đầu tư tại KKT và các KCN trên địa bàn tỉnh.
06/TB-KKT 23/02/2021 Thông báo V/v thẩm đỉnh, xét duyệt quyết toán năm 
08/KH-BQLKKT 29/01/2021 Kế hoạch V/v triển khai thực hiện Chương trình hành động số 01CTr-UBND.
63/BQLKKT-KHĐT 29/01/2021 Công văn V/v tham gia xây dựng các kịch bản chỉ đạo điều hành nền kinh tế năm 2021.
56/BQLKKT-KHĐT 26/01/2021 Công văn V/v báo cáo tình hình ĐTNN trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
53/BQLKKT-KHĐT 22/01/2021 Công văn V/v Góp ý dự thảo phê duyệt Chương trình XTĐT 2021 của tỉnh.
03/TB-KKT 21/01/2021 Thông báo V/v thông báo kết quả nội dung Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động doanh nghiệp KCN, KKT năm 2020, phương hướng năm 2021.
28/BQLKKT-KHĐT 12/01/2021 Công văn V/v đăng ký khởi tạo tài khoản của doanh nghiệp trên Hệ thông thông tin quốc gia về đầu tư.
22/BQLKKT-KHĐT 11/01/2021 Công văn V/v hướng dẫn truy cập hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
16/BQLKKT-KHĐT 08/01/2021 Công văn V/v báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài tại KKT Nam Phú Yên và các KCN trên địa bàn tỉnh. năm 2020.
02/KH-KKT 07/01/2021 Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 của Ban Quản lý KKT Phú Yên.
02/BQLKKT-KHĐT 04/01/2021 Công văn V/v giới thiệu thành viên tham gia Ban chỉ đạo, Ban điều hành, Hội đồng của Tỉnh. 
01/BQLKKT-KHĐT 04/01/2021 Công văn V/v giới thiệu thành viên tham gia tổ giúp việc Ban chỉ đạo Lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, giai đoạn 2050. 
779/BQLKKT-KHĐT 30/12/2020 Công văn V/v góp ý dự thảo Chương trình hành động số 01/CTr-UBND về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và số 02/CTr-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
776/BQLKKT-KHĐT 29/12/2020 Công văn V/v rà soát, báo cáo, đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
771/BQLKKT-KHĐT 28/12/2020 Công văn V/v tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh nội dung đầu tư dự án Khu nhà ở công nhân phục vụ Cụm xí nghiệp sản xuất An Hưng.
764/BQLKKT-KHĐT 23/12/2020 Công văn V/v tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tu Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN đô thị - Dịch vụ Nam Phú Yên.
37/KH-KKT 22/12/2020 Công văn V/v tổ chức hội nghị giao ban Doanh nghiệp các KCN, KKT.
756/BQLKKT-KHĐT 21/12/2020 Công văn V/v tham gia góp ý dự thảo nội dung phục vụ chương trình đối thoại trực tuyến.
754/BQLKKT-KHĐT 21/12/2020 Công văn V/v cung cấp thông tin chuẩn bị nội dung phục vụ chương trình đối thoại trực tuyến.
752/BQLKKT-KHĐT 18/12/2020 Công văn V/v tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
749/BQLKKT-KHĐT 15/12/2020 Công văn V/v báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Chương trình hành động: số 01/Ctr-UBND, 02/Ctr-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh.
731/BQLKKT-KHĐT 09/12/2020 Công văn V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh 06 tháng cuối năm 2020.
46/GM-HĐ 05/12/2020 Giấy mời V/v họp bàn đánh giá lựa chọn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Tâm và Cảng Bãi Gốc (lần 2).
54/BQLKKT-KHĐT 23/11/2020 Thông báo V/v xác nhận Chi nhánh xăng dầu Phú Yên - Công ty xăng dầu Phú Khánh đã ký quỹ đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ Hòa Xuân Đông.
668/BQLKKT-KHĐT 18/11/2020 Công văn V/v bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu để điều chỉnh mở rộng dự án Nhà máy sản xuất giấy.  
667/BQLKKT-KHĐT 10/11/2020 Công văn V/v rà soát, đề xuất nội dung đưa vào chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND năm 2021.
658/BQLKKT-KHĐT 06/11/2020 Công văn V/v chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Đông Hòa Vinh.
651/BQLKKT-KHĐT 04/11/2020 Công văn V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.
636/BQLKKT-KHĐT 29/10/2020 Công văn V/v báo cáo 03 năm tình hình thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh.
629/BQLKKT-KHĐT 27/10/2020 Công văn V/v điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất và CB nông sản tại lô a16, KCN An Phú.
604/BQLKKT-KHĐT 20/10/2020 Công văn V/v rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành để thực hiện Hiệp định CPTTP và EVFTA.
589/BQLKKT-KHĐT 13/10/2020 Công văn V/v rà soát, báo cáo, đăng ký nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa VII.
585/BQLKKT-KHĐT 12/10/2020 Công văn V/v bổ sung hồ sơ cấp chủ trương đầu tư thực hiện dự án Nhà máy SX và CB Nông sản xuất khẩu Việt Nam - Châu Phi tại KCN Hòa Hiêp 1.
584/BQLKKT-KHĐT 12/10/2020 Công văn V/v thanh lý tài sản dự án Nhà máy sản xuất TiCl4 và Titanium của Công ty TNHH Viễn Hoàng tại KCN Đông Bắc Sông Cầu (Kv1).
578/BQLKKT-KHĐT 08/10/2020 Công văn V/v cung cấp thông tin thông tin quy hoạch dự án Nhà máy SX và CB Nông sản của Công ty TNHH Đầu tư Nam Việt Hưng tại KCN An Phú.
570/BQLKKT-KHĐT 06/10/2020 Công văn V/v đề xuất nhu cầu đầu tư vốn đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, vừa.
561/BQLKKT-KHĐT 30/9/2020 Công văn V/v kết quả thẩm định hồ sơ điều chỉnh tiết kế cơ sở dự án Nhà máy SX Nước uống đóng chai, đóng bình Long Thành của Công ty CP Xây lắp Bảo Khánh tại KCN An Phú.
553/BQLKKT-KHĐT 28/9/2020 Công văn V/v cung cấp thông tin phục vụ Tổ công tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
551/KKT-QHXD&MT 24/9/2020 Công văn V/v góp ý kiến về các nội dung liên quan đến đề xuất nghiên cứu, khảo sát, đo đạt và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Bãi Tiên, Hòa Tâm, Đông Hòa.
537/BQLKKT-KHĐT 16/9/2020 Công văn V/v cử lãnh đạo đơn vị tham gia tổ công tác đặc biệt để phối hợp với tổ công tác của Thủ tướng chính Phủ tập trung giải quyết các vướng mắc, thúc đẩy thu hút dngf vốn đầu tư nước ngoài.
519/BQLKKT-KHĐT 10/9/2020 Công văn V/v ngừng ngay các hoạt động xây dựng trái phép tại KCN Đông Bắc Sông Cầu (Kv1).
47/TB-BQLKKT 31/8/2020 Thông báo V/v treo cờ tổ quốc, trực và nghỉ Lễ  Quốc khánh.
45/TB-BQLKKT 25/8/2020 Thông báo V/v chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy CB thuốc thú y thủy sản của Công ty TNHH SX và TM Thuận Thiên.
453/BQLKKT-KHĐT 12/8/2020 Công văn V/v thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước của Công ty CP khoáng sản Kenee Việt Nam.
452/BQLKKT-KHĐT 12/8/2020 Công văn V/v Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng dự án: Nhà máy SX Cơ khí XK Ausabaco của Công ty TNHH MTV Cơ khí xây lắp Ausabaco.
90/QĐ-KKT 10/8/2020 Quyết định V/v ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ban Quản lý KKT Phú Yên.
446/KKT 10/8/2020 Công văn V/v nộp đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm 2020
432/BQLKKT-KHĐT 05/8/2020 Công văn V/v hướng dẫn thực hiện lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trong KKT Nam Phú Yên theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ.
405/BQLKKT-KHĐT 27/7/2020 Công văn V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư.
24/GM-HĐ 13/7/2020 Giấy mời V/v mời các thành viên Hội đồng lựa chọn nhà đầu tư tham dự cuộc họp bàn đánh giá lựa chọn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương trình TTCP dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu Công nghệ cao.
23/GM-HĐ 13/7/2020 Giấy mời V/v mời các thành viên Hội đồng lựa chọn nhà đầu tư tham dự buổi mở Hồ sơ dự tuyển lựa chọn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương trình TTCP dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hòa Tâm và Cảng Bãi Gốc.
35/TB-KKT 06/7/2020 Thông báo Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính, năm 2020.
21/GM-HĐ 06/7/2020 Giấy mời V/v mời các thành viên Hội đồng lựa chọn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương trình TTCP dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu Công nghệ cao
361/BQLKKT-KHĐT 01/7/2020 Công văn V/v đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư tạo động lực thúc đẩy phát tiển trên địa bàn tỉnh.
354/BQLKKT-KHĐT 24/06/2020 Công văn V/v thông tin quốc gia, vùng lãnh thổ của nhà đầu tư trong doang nghiệp FDI tại KKT và các KCN trên địa bàn tỉnh.
336/BQLKKT-KHĐT 12/06/2020 Công văn V/v xây dựng phát triển ngành công thương 05 năm 2021 - 2025.

Đường dây nóng

Ông Lê Văn Thành - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3600 979 - 0913 445 467


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Tổng lượt truy cập: logo development