Văn bản của Ban Quản lý

Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
453/BQLKKT-KHĐT 12/8/2020 Công văn V/v thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước của Công ty CP khoáng sản Kenee Việt Nam.
452/BQLKKT-KHĐT 12/8/2020 Công văn V/v Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng dự án: Nhà máy SX Cơ khí XK Ausabaco của Công ty TNHH MTV Cơ khí xây lắp Ausabaco.
90/QĐ-KKT 10/8/2020 Quyết định V/v ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ban Quản lý KKT Phú Yên.
446/KKT 10/8/2020 Công văn V/v nộp đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm 2020
432/BQLKKT-KHĐT 05/8/2020 Công văn V/v hướng dẫn thực hiện lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trong KKT Nam Phú Yên theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ.
405/BQLKKT-KHĐT 27/7/2020 Công văn V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư.
24/GM-HĐ 13/7/2020 Giấy mời V/v mời các thành viên Hội đồng lựa chọn nhà đầu tư tham dự cuộc họp bàn đánh giá lựa chọn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương trình TTCP dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu Công nghệ cao.
23/GM-HĐ 13/7/2020 Giấy mời V/v mời các thành viên Hội đồng lựa chọn nhà đầu tư tham dự buổi mở Hồ sơ dự tuyển lựa chọn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương trình TTCP dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hòa Tâm và Cảng Bãi Gốc.
35/TB-KKT 06/7/2020 Thông báo Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính, năm 2020.
21/GM-HĐ 06/7/2020 Giấy mời V/v mời các thành viên Hội đồng lựa chọn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương trình TTCP dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu Công nghệ cao
361/BQLKKT-KHĐT 01/7/2020 Công văn V/v đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư tạo động lực thúc đẩy phát tiển trên địa bàn tỉnh.
354/BQLKKT-KHĐT 24/06/2020 Công văn V/v thông tin quốc gia, vùng lãnh thổ của nhà đầu tư trong doang nghiệp FDI tại KKT và các KCN trên địa bàn tỉnh.
336/BQLKKT-KHĐT 12/06/2020 Công văn V/v xây dựng phát triển ngành công thương 05 năm 2021 - 2025.

Thông báo

Đường dây nóng

Ông Lê Văn Thành - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3600 979 - 0913 445 467


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Tổng lượt truy cập: logo development