Lịch công tác tuần 28 từ 06/7 đến 12/7/2020

06/07/2020
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 06/7/2020
Chào cờ. 7h30' Tất cả CCVC
Hội ý Lãnh đạo Ban. 8h00' Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc
Họp giao ban 8h30' Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc
Thứ Ba
Ngày 07/7/2020
Dự hội nghị BCH công đoàn mở rộng. 7h30' Đ/c Phúc
Thứ Tư
Ngày 08/7/2020
Tham dự buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Trưởng bộ KH & ĐT về tình hình KT - XH 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ, giai pháp 6 tháng cuối năm; đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. 8h00' Đ/c Thành + Ngôi
Mở hồ sơ dự tuyển lựa chọn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao. 9h00' Hội đồng lựa chọn nhà đầu tư + P. KHĐT
Tham dự Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra ngân sách địa phương năm 2019. 15h00' Đ/c Thành + Ngôi
Thứ Năm
Ngày 09/7/2020
Kiểm tra thực địa việc quản lý đối với khối lượng cát tập kết tạm trong khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa. 8h00' Đ/c Ngôi + Tấn Dũng
Dự hội nghị báo cáo viên tháng 7. 8h00' Đ/c Thái
Dự Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa VII. 
Cả ngày/
Hội trường Văn phòng HDND tỉnh
Đ/c Phúc
Thứ Sáu
Ngày 10/7/20200
Dự Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa VII.
Cả ngày/
Hội trường Văn phòng HDND tỉnh
Đ/c Phúc
Thứ Bảy
Ngày 11/7/2020
     
Chủ Nhật
Ngày 12/7/2020