Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/phuyen/domains/bqlkkt.phuyen.gov.vn/public_html/app/functions/fn.users.php on line 1703

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/phuyen/domains/bqlkkt.phuyen.gov.vn/public_html/app/functions/fn.users.php on line 1707

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/phuyen/domains/bqlkkt.phuyen.gov.vn/public_html/app/functions/fn.order_management.php on line 331

PHP Deprecated

Message

Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated

Error at

app/lib/pear/Net/IDNA2.php, line: 2686

Backtrace

File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:{closure}
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:include
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:322
Function:Composer\Autoload\includeFile
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:426
Function:loadClass
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:399
Function:normalizeDomain
File:app/Tygh/Storefront/Normalizer.php
Line:43
Function:clean
File:app/Tygh/Storefront/Factory.php
Line:76
Function:normalizeStorefrontData
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:328
Function:fromArray
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:115
Function:find
File:app/functions/fn.init.php
Line:1286
Function:findByUrl
File:app/functions/fn.init.php
Line:1074
Function:fn_init_redirect_to_regional_storefront
File:init.php
Line:169
Function:fn_init
File:index.php
Line:24
Function:require

PHP Deprecated

Message

Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated

Error at

app/lib/pear/Net/IDNA2.php, line: 2703

Backtrace

File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:{closure}
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:include
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:322
Function:Composer\Autoload\includeFile
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:426
Function:loadClass
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:399
Function:normalizeDomain
File:app/Tygh/Storefront/Normalizer.php
Line:43
Function:clean
File:app/Tygh/Storefront/Factory.php
Line:76
Function:normalizeStorefrontData
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:328
Function:fromArray
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:115
Function:find
File:app/functions/fn.init.php
Line:1286
Function:findByUrl
File:app/functions/fn.init.php
Line:1074
Function:fn_init_redirect_to_regional_storefront
File:init.php
Line:169
Function:fn_init
File:index.php
Line:24
Function:require

PHP Deprecated

Message

Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated

Error at

app/lib/pear/Net/IDNA2.php, line: 3115

Backtrace

File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:{closure}
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:include
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:322
Function:Composer\Autoload\includeFile
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:426
Function:loadClass
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:399
Function:normalizeDomain
File:app/Tygh/Storefront/Normalizer.php
Line:43
Function:clean
File:app/Tygh/Storefront/Factory.php
Line:76
Function:normalizeStorefrontData
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:328
Function:fromArray
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:115
Function:find
File:app/functions/fn.init.php
Line:1286
Function:findByUrl
File:app/functions/fn.init.php
Line:1074
Function:fn_init_redirect_to_regional_storefront
File:init.php
Line:169
Function:fn_init
File:index.php
Line:24
Function:require

PHP Deprecated

Message

Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated

Error at

app/lib/pear/Net/IDNA2.php, line: 3282

Backtrace

File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:{closure}
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:include
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:322
Function:Composer\Autoload\includeFile
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:426
Function:loadClass
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:399
Function:normalizeDomain
File:app/Tygh/Storefront/Normalizer.php
Line:43
Function:clean
File:app/Tygh/Storefront/Factory.php
Line:76
Function:normalizeStorefrontData
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:328
Function:fromArray
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:115
Function:find
File:app/functions/fn.init.php
Line:1286
Function:findByUrl
File:app/functions/fn.init.php
Line:1074
Function:fn_init_redirect_to_regional_storefront
File:init.php
Line:169
Function:fn_init
File:index.php
Line:24
Function:require
Khu kinh tế & Khu công nghiệp :: Khu kinh tế Nam Phú Yên :: Các KCN trong Khu kinh tế :: Khu công nghiệp Hòa Tâm

PHP Deprecated

Message

Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)`

Error at

app/schemas/block_manager/blocks.functions.php, line: 374

Backtrace

File:app/schemas/block_manager/blocks.php
Line:19
Function:{closure}
File:app/schemas/block_manager/blocks.php
Line:19
Function:require_once
File:app/functions/fn.common.php
Line:2347
Function:include
File:app/Tygh/BlockManager/SchemesManager.php
Line:396
Function:fn_get_schema
File:app/Tygh/BlockManager/SchemesManager.php
Line:128
Function:_getScheme
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:452
Function:getBlockScheme
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:401
Function:isBlockEligibleForCurrentLocation
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:364
Function:renderBlocks
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:229
Function:renderGrid
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:199
Function:renderGrids
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:163
Function:_renderContainer
File:app/functions/smarty_plugins/function.render_location.php
Line:52
Function:render
File:var/cache/templates/responsive/4e34d87e79dd530ecdf047ce776b4bdc0acb66c4.tygh.index.tpl.php
Line:168
Function:smarty_function_render_location
File:app/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
Line:188
Function:content_65d31f6b9a7148_89232241
File:app/Tygh/SmartyEngine/Core.php
Line:76
Function:fetch
File:app/functions/fn.control.php
Line:595
Function:fetch
File:index.php
Line:25
Function:fn_dispatch

Khu công nghiệp Hòa Tâm

KCN Hòa Tâm có diện tích: 1.080 ha; thuộc xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Cách thành phố Tuy Hòa 23 km, cách Sân bay Tuy Hòa 20 km và nằm cạnh Cảng Bãi Gốc. Định hướng thu hút các ngành công nghiệp luyện kim, lọc hóa dầu, năng lượng,... nhằm khai thác tiềm năng cảng Bãi Gốc theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Tổng lượt truy cập: logo development