Lịch công tác tuần 02 từ ngày 02/01/2023 đến 08/01/2023

30/12/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 02/01/2022
Sáng
       
       
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Ba
Ngày 03/01/2022
Sáng 08:00 Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 (01 ngày) Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 04/01/2022
Sáng
08:00 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
Chiều 14:00 Dự Hội nghị Hướng dẫn xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2022 Hội trường Sở Nội vụ PTB-Quyên
14:00 Họp giao ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban; 
- Trưởng, phó các phòng và ĐVTT.
       
Thứ Năm
Ngày 05/01/2022
Sáng
07:30 Tham dự hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023 Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa - PTB-Quyên;
- Văn phòng: Thái, Tuyến.
08:00 Dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 Hội trường Công an tỉnh Phú Yên TPQLDN-Bạ
08:00 Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về Quy hoạch Khu kinh tế Phòng họp - UBND tỉnh - TB-Hùng; PTB-Thành;
- TPQHXDMT-Dũng.
       
Chiều 14:00 Dự họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung liên quan công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh - TB-Hùng;
- TPQHXDMT-Dũng.
       
Tối        
Thứ Sáu
Ngày 06/01/2022
Sáng
       
       
       
       
Chiều        
       
       
 Tối        
Thứ Bảy
Ngày 07/01/2022
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 08/01/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối