Lịch công tác tuần 04 từ ngày 16/01/2023 đến 22/01/2023

13/01/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 16/01/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban; 
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
       
       
       
Chiều 14:00 Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 Hội trường Viễn Thông Phú Yên PTB-Quyên
       
       
Thứ Ba
Ngày 17/01/2022
Sáng        
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 18/01/2022
Sáng
       
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 19/01/2022
Sáng
       
       
       
       
Chiều        
       
Tối        
Thứ Sáu
Ngày 20/01/2022
Sáng
       
       
       
       
Chiều        
       
       
 Tối        
Thứ Bảy
Ngày 21/01/2022
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 22/01/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối