Lịch công tác tuần 04 từ ngày 17/01/2022 đến 23/01/2022

14/01/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 17/01/2022
Sáng 8:30 Họp giao ban định kỳ Phòng Trường ban

- LĐB;

- Trưởng, Phó các Phòng, Ban, TT.

Chiều 14:15 Dự Hội nghị thường trực Tỉnh ủy Phòng họp Tỉnh ủy TB-Hùng
Thứ Ba
Ngày 18/01/2022
Sáng 8:00 Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nghị quyết 01/NQ-CP năm 2022 của Chính Phủ  - Hoãn họp Phòng họp giao ban-VP UBND tỉnh TB-Hùng
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 19/01/2022
Sáng 8:00 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số nội dung do Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Phòng họp Tỉnh ủy - TB-Hùng;
- TPTKHĐT-Công;
- TPQHXDMT-Dũng.
       
Chiều        
       
Thứ Năm
Ngày 20/01/2022
Sáng 9:00 Họp về việc xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước Phòng họp Giao ban- VP UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
14:00 Họp hội đồng định giá tài sản    Hội trường Ban Thành viên hội đồng
Chiều 14:00 Họp xem xét nội dung đề xuất của Ban quản lý Khu kinh tế tại Tờ trình số 105/TTr-KKT ngày 29/12/2011 để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh VP Sở Xây Dựng
- TB-Hùng;
- BQLĐTHT-Ngôi.
       
Thứ Sáu
Ngày 21/01/2022
Sáng 8:00
Làm việc cùng Đoàn công tác Đại học Quốc gia TP. HCM. 
Đi thực địa tiếp cận Cảng nước sâu Bãi Gốc, Nhà máy SX linh kiện điện tử của Công ty CCIPY, Nhà máy chế biến thủy sản của Công ty Bá Hải
Hội trường Ban & đi thực địa
- TB-Hùng;
- PTPKHĐT-Công;
-TPQLDN-Bạ;
- TPQHXDMT-Dũng.
8:30 Họp bàn việc điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chung đô thị thị xã Đông Hòa (dự kiến) giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Phòng họp số 1 UBND TX Đông Hòa TPQHXDMT-Dũng
9:00 Giấy mời dự buổi làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ theo Quyết định số 518/QĐ 06/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Phòng họp Giao ban-VP UBND tỉnh TB-Hùng
Chiều 14:00 Họp thẩm định Kế hoạch BVMT của Công ty TNHH Thắng Lợi tại KCN Đông Bắc Sông Cầu Phòng TNMT -TX. Sông Cầu PQHXDMT
14:00 Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 Hội trường Viễn thông Phú Yên PTB-Quyên
13:30 Tham dự cuộc họp giữa Tổ công tác của UBND tỉnh với Tổ công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng Kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên Phòng họp giao ban - VP. UBND tỉnh TB-Hùng
18:00 Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2022 UBND tỉnh CVP-Thái
Thứ Bảy
Ngày 22/01/2022
Sáng 8:00 Họp rà soát danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Phòng họp UBND TP. TUy Hòa - PQHXDMT;
- BQLĐTHT.
9:00  Dự chương trình "Tết xum vầy - Xuân Bình an" năm 2022 KCN An Phú PTB-Quyên
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 23/01/2022
Sáng        
Chiều