Lịch công tác tuần 05 từ ngày 23/01/2023 đến 29/01/2023

27/01/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 23/01/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban; 
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
       
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Ba
Ngày 24/01/2022
Sáng        
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 25/01/2022
Sáng
       
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 26/01/2022
Sáng
       
       
       
       
Chiều        
       
Tối        
Thứ Sáu
Ngày 27/01/2022
Sáng
       
       
       
       
Chiều        
       
       
 Tối        
Thứ Bảy
Ngày 28/01/2022
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 29/01/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối