Lịch công tác tuần 05 từ ngày 24/01/2022 đến 30/01/2022

19/01/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 24/01/2022
Sáng 9:00 Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Khối Kinh tế và Ký kết giao ước thi đua năm 2022 Hội trường Sở Công Thương PTB-Quyên
Chiều        
Thứ Ba
Ngày 25/01/2022
Sáng        
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 26/01/2022
Sáng        
       
Chiều 14:00 Họp thẩm định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà máy nước Mỹ Lâm của Công ty Cổ phần Nhà máy nước Mỹ Lâm Phòng họp Sở Kế Hoạch Đầu Tư TB-Hùng
       
Thứ Năm
Ngày 27/01/2022
Sáng        
       
       
       
Chiều        
       
Thứ Sáu
Ngày 28/01/2022
Sáng        
       
Chiều        
       
       
Thứ Bảy
Ngày 29/01/2022
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 30/01/2022
Sáng        
Chiều