Lịch công tác tuần 06 từ 08/02 đến 14/02/2021

08/02/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 08/02/2021
     
     
Thứ Ba
Ngày 09/02/2021
     
Thứ Tư
Ngày 10/02/2021
     
Thứ Năm
Ngày 11/02/2021
     
     
Thứ Sáu
Ngày 12/02/2021
     
Thứ Bảy
Ngày 13/02/2021
     
Chủ Nhật
Ngày 14/02/2021